Takljuskupol i akryl 2-skikt klar ljus

Ny takljuskupol i akryl

Den nya takljuskupolen i akryl är designat med fokus på estetik, ökad säkerhet och effektiv installationsprocess. Detta skapar en optimal lösning för både installatörer och slutanvändare.

Takljuslösningar som en del av byggnadsdesignen

Vi erbjuder en rad olika takljuslösningar för alla typer av kommersiella, industriella och offentliga byggnader. Dagsljuslösningar hjälper till att förvandla utrymmen med takljus både till nybyggnation samt renoveringsprojekt.

Tema: Energibesparing och renovering

Citat - ikon
Elektrisk belysning står för 19 % av den globala elförbrukningen.
Genom att använda dagsljus kan elförbrukningen för belysning i en kommersiell byggnad halveras.

Källa: Internationella energiorganet SHC Task 61
Möte - ikon

Behöver du råd om ditt projekt?

VELUX Commercial-teamet finns här för att hjälpa till under alla steg i projektet – från det första konceptet till utvärderingen av planerna.

Senaste nytt

Få tillgång till aktuella nyheter, blogginlägg och referenser för att bli inspirerad och uppdaterad om de senaste inom kommersiell byggnadsdesign.

Dagsljuset kommer in genom taket i Romonts simbassäng
Bloggartikel

VELUX Commercial glastak finns tillgänglig i en mängd olika konfigurationer och kan uppfylla specifikationerna för alla kommersiella byggnadsprojekt.

Pyramid takljuskupol i akryl
Lansering av produkt

Vi är stolta över att kunna erbjuda inte bara en praktisk lösning, utan också ett elegant och estetiskt val för alla industriella, kommersiella och offentliga byggnader.

Hållbarhet

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp från hela vår värdekedja i linje med Parisavtalets minskningsmål på 1,5˚C och åta oss att fånga våra historiska CO2-utsläpp.
Vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppfylla Parisavtalets 1,5 °C
Skogsprojekt med WWF för att återställa och bevara skogar för att samla upp koldioxid
WWF logo

Dagsljus- och ventilationslösningar för industriella, kommersiella och offentliga byggnader

Monolight modulära planglas
Ryggås PC-takljusband med brandventilation sett inifrån
Takljusmodul med komfortventilation.
Takljusmodul med rökgasventilation.
Vi erbjuder lanterniner, takljuskupoler, takljusband och glastak samt komfort- och brandventilation till alla kommersiella byggnader.