Kommersiella takljusprodukter för dagsljus och naturlig ventilation

Lanterniner, takljuskupoler, glastak och projektspecifika glaspaneler som passar alla kommersiella projekt

Med ett stort utbud av lösningar för nybyggnation och renoveringsprojekt erbjuder de kommersiella takljuslösningarna och glastaksystemen från VELUX Commercial den ultimata flexibiliteten för dagsljus och naturlig ventilation samt rökgas- och brandventilation.
Kommersiella takljus och lanterniner är mångsidiga och funktionella element som kan hjälpa till att uppfylla dagsljuskraven i byggnader och skapa hälsosammare inomhusmiljöer för att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Kommersiella takljus och lanterniner erbjuder:

  • Dagsljus – Att öka mängden naturligt ljus i en byggnad kan sänka energikostnaderna och förbättra byggnadens prestanda och termiska komfort. Det kan också gynna människorna som använder byggnaden. Studier har visat att bättre dagsljusförhållanden kan öka produktiviteten, tillfredställelsen och prestationer hos exempelvis arbetare.
  • Naturlig komfortventilation – takljus och lanterniner kan innefatta naturlig ventilation som ger frisk luft för att förbättra inomhusmiljön och människors välbefinnande och hälsa.
  • Brandventilation – Kommersiella takljus och lanterniner kan också fungera som ett naturligt rökgas- och brandventilationssystem (NSHEV) i händelse av brand.

Kommersiella takljuslösningar

VELUX Commercial erbjuder ett brett sortiment av takljusprodukter med lösningar för både renoverings- och nybyggnationsprojekt samt alla typer av kommersiella byggnader – från lager och tillverkningsanläggningar till skolor, kontor och köpcentrum.

Industriella takljus 

Oavsett om ditt projekt kräver standardiserade takljuskupoler för ett befintligt industriellt platt tak eller stora lätta PC-takljusband har VELUX Commercial en lösning. Våra fristående takljus är kostnadseffektiva och perfekta för att lägga till ventilation vid behov samtidigt som de ger naturligt ljus. För industribyggnader där stora mängder naturligt ljus krävs är vår serie av PC-takljusband perfekta.

Högspecialiserade och projektspecifika takljus

I projekt med högre specialisering är våra takljus och glastakssystem lämpligare. Alternativen inkluderar VELUX takljusmoduler som kombinerar byggprestanda och designflexibilitet med bekvämligheten och enkelheten i ett prefabricerat system.

Projektspecifika glastak

VELUX glaspaneler kan anpassas för att passa projektspecifika krav och möjliggöra skapandet av ett brett utbud av glastak från infällda installationer i lutande tak till pyramidlösningar på platta tak.

VELUX Commercials team med experter är redo att hjälpa dig under varje steg i processen, från planering till design och installation av ditt kommersiella takljusprojekt. Oavsett byggnadstyp, takkonfiguration och prestandakrav kommer vår bredd av kvalitetslösningar tillsammans med vår tekniska expertis att hjälpa dig att leverera en hållbar och långvarig dagsljuslösning för ditt projekt.