E-böcker och guider

Vi erbjuder en rad gratis nedladdningsbara e-böcker som kan inspirera och vägleda dig genom olika aspekter av dagsljusdesign och installation av takljusmoduler inom den kommersiella sektorn.
Vårt omfattande urval av e-böcker ger dig kunskap och stöd inom allt från design av skolor till regler för dagsljus, vilket hjälper dig att leverera ditt projekt med högsta standard.

Dagsljus

Kommersiell byggnadsdesign ska inte bara fokuseras på att förbättra mätbara faktorer som luftfuktighet och temperaturnivåer. God byggnadsdesign bör också göra det möjligt för människor att harmoniera med naturen.
Utforska vårt utbud av e-böcker specifikt utformade för att inspirera dig att ge liv åt dina arkitektoniska dagsljusidéer.

Regler och standarder

Vi har en e-bok särskilt för olika byggförordningar och tekniska standarder som gäller för kommersiell dagsljusdesign, särskilt tillämpningen av takljusmoduler.
E-boken nedan ger dig den kunskap och vägledning du behöver för ditt projekt inom allt från kontor och skolor till sjukhus och hotell.

Hållbara byggnader

I en värld som utmärks av "inomhusgenerationen" innebär byggnader som både förbättrar människors välbefinnande och uppnår miljömässig hållbarhet ett nyckelkrav för alla kommersiella byggnader.
Med hållbarhet i spetsen för byggnadsdesign kommer e-böckerna nedan att vägleda dig genom några av de viktigaste faktorerna att beakta när du utformar hållbara kommersiella byggnader.

Byggnadsdesign

Det inflytande som arkitekturen har på våra liv kan inte överskattas, och behovet att skapa hälsosammare, ljusare inomhusutrymmen med större tillgång till dagsljus och utomhusmiljöer är centralt.
Nedan följer ett antal e-böcker för att visa hur man får mer naturligt ljus och bättre ventilation i våra kommersiella byggnader, samtidigt som betydande energibesparingar möjliggörs.

Inlärningsmiljöer

Väl utformade klassrum kan göra en betydande skillnad för ett barns akademiska prestationer, studier visar att barn tillbringar 90% av dagen inomhus, därför måste vi nu, mer än någonsin, överväga hur utformningen av lärmiljöer kan påverka den yngre generationen.
Våra e-böcker nedan använder projektexempel för att visa hur införlivande av dagsljus i klassrumsdesign kan ha enorma fördelar för inlärningen.

Produkter

Det finns många fördelar med våra prefabricerade takljus, från snabb och intuitiv design till enkel installation. VELUX modulära takljusmoduler är en smidig lösning för ditt kommersiella projekt.
Dessa omfattande e-böcker visar upp våra mest innovativa produkter och alla deras fördelar när det gäller att ge ljuset plats i kommersiella byggnader.