Vägledning för dagsljus och EN 17037

Den nya europeiska standarden för dagsljus i byggnader, EN 17037, bidrar till att skifta fokus inom byggnaders utformning och betydelsen av glaspartier i byggnaderna för att förbättra människors komfort och den totala energieffektiviteten.

EN 17037 omfattar fyra områden som rör dagsljus: tillhandahållandet av dagsljus, bedömning av utblick från fönster, tillgång till solljus och förebyggande av bländning.

Standarden omfattar behovet av att skapa inglasade ytor och att sprida dagsljuset på ett bra sätt inomhus, samtidigt som man minskar användningen av belysning och skapar en balans mellan värmeförlust och solvärme.

Vår "Vägledning för dagsljus och EN 17037" omfattar följande:

  • EN 17037 – vad innebär standarden och vad har den för betydelse?
  • Dagsljusets inverkan på byggnadens prestanda och människors komfort
  • Använd VELUX takljuslösningar för att få ett bra dagsljusinsläpp

Ladda ned vår kostnadsfria broschyr för att läsa mer om hur du kan använda VELUX takljuslösningar för att uppfylla de fyra kraven på dagsljus och samtidigt bidra till byggnadens energibalans och ventilationsstrategi.

Ladda ner broschyren