Om VELUX Commercial

Dagsljus för arbete, lärande och återhämtning.

Det här är VELUX Commercial

VELUX Commercial är en ny division inom VELUX Brand. Vi tillhandahåller dagsljuslösningar för kommersiella byggnader.

Vi konstruerar, tillverkar och marknadsför dagsljuslösningar för kommersiella byggnader som kontor, skolor, sjukvårdsinrättningar, flygplatser, köpcentra och butiker, stora offentliga byggnader, järnvägsstationer och industribyggnader.

Dessa byggnader finns i filmen

Tillsammans är vi:

 VELUX Commercial infographic
Project support for a skylight solution

Ditt projekt

VELUX Commercial-teamet finns här för att hjälpa till under alla steg i projektet – från det första konceptet till utvärderingen av planerna.

Vill du veta mer om företagen bakom VELUX Commercial?