VELUX Daylight Visualizer

Designa en ljusare värld

Man using Daylight Visualizer

Ta ledningen inom dagsljusdesign med VELUX Daylight Visualizer och skapa ljusa och hälsosamma byggnader där alla trivs.

Ladda ner VELUX Daylight Visualizer

Lysande byggdesignplaner med beräkning av dagsljusnivåer

VELUX Daylight Visualizer används för att beräkna dagsljusnivåer och genomföra komplexa analyser när ett projekt påbörjas. Vårt digitala 3D-simuleringsverktyg kan ge liv till designvisioner i virtuell form för alla typer av kommersiella byggnader och säkerställer efterlevnad av standarden SS-EN 17037. Samtidigt får du underlag till välgrundade designbeslut när du ska förvandla byggnader.
Det digitala verktyget är tillgängligt för nedladdning och kompatibelt med CAD/BIM-programvara. Daylight Visualizer gör det också enklare att budgetera byggnadsprojekt, eftersom risken för planeringsfel minskar. Med ökad förståelse för dagsljusnivåer kan du också lättare ta fram mer insiktsfulla designplaner.

Ett verktyg för dagsljussimulering avsett för arkitekter och byggherrar

Designa ljusare byggnadsmiljöer

Utforska och validera dagsljusstrategier i valfritt utrymme med fotorealistiska visualiseringar och mappning av falska färger till standardiserade och komplexa dagsljussystem.

  • Visualisera luminans, ljusstyrka och dagsljusnivåer
  • Se dagsljusfaktorn med och utan takljus 
  • Simulera Complex Fenestration Systems (CFS) och skuggningsprodukter med BSDF-material 

Effektivisera processer för att skapa intuitiva arbetsflöden

Effektivisera arbetsflöden med det intuitiva gränssnittet VELUX Daylight Visualizer. Anpassa projektvyn, skapa 3D-modeller från grunden eller importera projekt från valfritt BIM/CAD-program.

  • Generera 3D-modeller med takljus och fasadfönster 
  • Importera 3D-modeller från Revit, Archicad, Autocad, SketchUp med mera 
  • Uppdatera importmodeller och testa designalternativ 
  • Upplev smidiga inställningar 

Effektivitet med automatiska rapporter

Generera automatiska rapporter för att utvärdera och dokumentera efterlevnad av den europeiska standarden för dagsljus i byggnader (SS-EN 17037). 

  • Generera automatiska rapporter med användardefinierade mätzoner (arbetsplaner)
  • Utvärdera och dokumentera efterlevnad av den europeiska standarden för dagsljus i byggnader (SS-EN 17037)
  • Validera mot testexempel enligt CIE 171:2006 för att bedöma simuleringsprecision i datorprogram för ljusinsläpp

Exempel 1: Skolprojekt på Hessenwaldschule i Tyskland

Simulering av luminans och ljusstyrka

Med Daylight Visualizer kan du utföra luminans- och ljusstyrkesimuleringar under olika himmelsförhållanden enligt CIE (Internationella kommissionen för belysning – Commission Internationale de l’Eclairage) och använda mappning av falska färger för att visualisera mängden och fördelningen av dagsljus i utrymmet.

Luminance rendering under sunny sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under sunny sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Luminansrendering med solig himmel och mappning av falska färger, skolprojektet på Hessenwaldschule – se fallstudien

Luminance rendering under overcast sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under overcast sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Luminansrendering med mulen himmel och mappning av falska färger, skolprojektet på Hessenwaldschule – se fallstudien

Exempel 2: Ankenhalle

Daylight Design Centre analyserade dagsljusnivåer till idrottshallen Ankenhalle i Kuchen i södra Tyskland. Data tolkades och presenterades i form av en dagsljusrapport från VELUX Commercial, vilket ledde till att 418 takljusmoduler installerades i byggnaden.
Visualisering av inomhusmiljön – utan takljusmoduler
Visualisering av inomhusmiljön – med takljusmoduler
Visualisering av utomhusmiljön – utan takljusmoduler
Visualisering av utomhusmiljön – med takljusmoduler
Dagsljusanalys – utan takljusmoduler
Dagsljusanalys – med takljusmoduler
Ljusstyrkeanalys, mars månad utan takljusmoduler
Ljusstyrkeanalys, mars månad med takljusmoduler

Handledningar

Du hittar fler instruktionsvideos i vår YouTube-kanal.
Se instruktioner