{{curreentCase.CaseSelected.Header}}

Dagsljus och frisk luft förbättrade inlärningsmiljön i Hessenwaldschule

När Hessenwaldschule stod inför uppgiften att ersätta den gamla skolbyggnaden valde man en design som skapar optimal lärande, lever upp till hållbarhetskriterier och smälter in i de vackra omgivningarna.

Den paviljongliknande arkitekturen sammanlänkas genom ett stort centralt atrium som täcks av moduler med VELUX Takljusband. Atriumtakljusmodulerna fungerar som huvudkälla för inkommande dagsljus och frisk luft och ger ett bekvämt utrymme för lek, lärande och vila.

  • Takljusmodullösningen med atrium består av 84 Takljusband 5–30°-moduler.
  • Installationen av alla moduler slutfördes på bara fyra dagar.
  • Takljusmodulerna ger tillskott av solvärme på vintern och kan öppnas för ventilation på sommaren.

Hela skolan med studenter, föräldrar och lärare är väldigt positiva till den nya skolan.

Översikt


{{property.PropertyName}}

{{pValue.PropertyValue}}

Arkitektritningar

Produkter som används i projektet

1 × Atrium Takljusband

Atrium takljusband

Flera rader med takljusmoduler som kan kombineras till ett stort glastak.

Illustration av Atrium/Takljusband Läs mer

Antal moduler: 84

Atrium takljusband

Flera rader med takljusmoduler som kan kombineras till ett stort glastak.

Illustration av Atrium/Takljusband Läs mer

Marcus Bürger

Rektor, Hessenwaldschule

Arkitekturen är otrolig och mängden ljus är fantastisk, och det är temperaturen med. Vi har ett perfekt klimat här. Det är inte bara en inomhusmiljö – det är en inlärningsmiljö.

Takljuslösningar

Det modulära systemet

Få reda på mer om modularitet, viktiga fördelar och vår samarbete med Foster + Partners.

Titta närmare på det modulära systemet
Projektsupport till takljuslösningar

Vi finns här om du behöver hjälp

Våra takljusmodulsspecialister är beredda att hjälpa dig genom hela processen – från design till installation.

Få projektsupport

Andra referenser