Det modulära systemet

Fördelarna med ett prefabricerat takljusmodulsystem

Takljusmoduler innebär ett antal fördelar när det kommer till att designa, specificera, installera och använda takljus. Modulerna har utformats med både arkitekter och installatörer i åtanke.