Glastak

Prefabricerade takljusmoduler och projektspecifika glaspaneler

Genom att kombinera form och funktion kan VELUX Commercials glastaksystem användas för att skapa väl upplysta utrymmen som förbättrar byggnadens prestanda och människors välbefinnande.

Vårt sortiment av lösningar för kommersiella takljusprodukter och glastak är lämpliga för nybyggnation och renovering, inklusive skolor, kontor, offentliga byggnader och kulturinstitutioner.

VELUX Commercials glastakssystem kan användas för att skapa attraktiva takljus i en mängd olika former och storlekar. Alternativen sträcker sig från prefabricerade takljusmoduler till helt projektspecifika glaspaneler som kan konfigureras för att uppfylla de hårdaste designkraven.

Glastak är det optimala valet för att skapa högspecialiserade takljus som ser vackra ut och samtidigt ger funktionella fördelar såsom dagsljus, frisk luft samt rökgas- och brandventilation.
VELUX Commercial-sortimentet av glastak erbjuder full flexibilitet och passar allt från smala korridorer till stora gemensamma utrymmen och atrium.

VELUX Commercials specialister kan erbjuda designstöd under hela specifikationsprocessen för alla glastak, vilket hjälper till att säkerställa att det färdiga glastaket är säker, funktionell och uppfyller prestandabehovet samtidigt som det ser estetiskt tilltalande ut.