Glastak

Prefabricerade takljusmoduler och projektspecifika glaspaneler

Genom att kombinera form och funktion kan VELUX Commercials glastaksystem användas för att skapa väl upplysta utrymmen som förbättrar byggnadens prestanda och människors välbefinnande.

Vårt sortiment av lösningar för kommersiella takljusprodukter och glastak är lämpliga för nybyggnation och renovering, inklusive skolor, kontor, offentliga byggnader och kulturinstitutioner.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste informationen om produktnyheterinsikter och idéer. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

VELUX Commercials glastakssystem kan användas för att skapa attraktiva takljus i en mängd olika former och storlekar. Alternativen sträcker sig från prefabricerade takljusmoduler till helt projektspecifika glaspaneler som kan konfigureras för att uppfylla de hårdaste designkraven. Glastak är det optimala valet för att skapa högspecialiserade takljus som ser vackra ut och samtidigt ger funktionella fördelar såsom dagsljus, frisk luft samt rökgas- och brandventilation.

VELUX Commercial-sortimentet av glastak erbjuder full flexibilitet och passar allt från smala korridorer till stora gemensamma utrymmen och atrium.

VELUX Commercials specialister kan erbjuda designstöd under hela specifikationsprocessen för alla glastak, vilket hjälper till att säkerställa att det färdiga glastaket är säker, funktionell och uppfyller prestandabehovet samtidigt som det ser estetiskt tilltalande ut.

Takljusmoduler

VELUX takljusmoduler är en enkel men ändå mångsidig lösning för att skapa glastak. De är prefabricerade och väl lämpade för nybyggda kommersiella fastigheter där de utgör en integrerad del av tak-, ljus- och ventilationsdesignen.

VELUX takljusmoduler erbjuder en hög grad av designflexibilitet, med alternativ tillgängliga för att passa olika taktyper – från sadeltakslösningar till stora glastäckta platta tak, såväl som sluttande, trappstegs-, skjul-, sågtands- eller pulpettak.

Glaspaneler

VELUX glaspaneler är ett projektspecifikt glastakssystem med smala och grunda profiler för maximalt inflöde av dagsljus samt möjliggöra skapandet av ett brett utbud av glastak från infällda installationer i lutande tak till pyramidlösningar på platta tak.

VELUX glaspaneler är optimala för renoveringar, kan anpassas för att passa projektet och deras lätta design gör att den extra belastningen är minimal. Paneler och nyckeltillbehör prefabriceras utanför byggplatsen där glasenheterna tätas i ramarna för enkel installation.

VELUX Commercials team med experter är redo att hjälpa dig under varje steg på vägen, från planering till design och installation av ditt kommersiella glastaksprojekt.