Tjänster

Design

Tre personer i ett design-och specifikationsmöte

Konsultation

För att hjälpa dig komma igång med ditt projekt erbjuder vi expertrådgivning.

Specifikation

Våra erfarna byggkonsulter står redo för att hjälpa dig att specificera dina projekt.

Installation

Support av takljusmoduler på en byggarbetsplats

Support på byggarbetsplats

När ditt projekt är igång finns vi tillhands genom hela processen och vi erbjuder konsultation på byggarbetsplatsen.

Instruktion

För att säkerställa hög säkerhet och effektivitet på byggarbetsplatsen erbjuder vi olika former av utbildning för alla involverade installatörer. Utbildningen kan äga rum direkt på byggarbetsplatsen där ditt projekt utförs.

Daglig drift

Kvinna talar med en kund om glastak på telefon

Eftermarknad

Ett antal verktyg och tillbehör finns tillgängliga för att kunna optimera din lösning, om eller när kraven utvecklas.

Användarvägledning

För att maximera prestanda är vi där för att guida dig om de olika komponenterna i lösningarna.