Installation av Takljusmoduler

3 steg för en enkel installation

Spara tid och pengar med våra 100 % prefabricerade takljusmoduler som installeras och sluter taket inom några dagar, oavsett väder.  Detta resulterar i att du snabbt och effektivt kan fortsätta arbetet inomhus.  

Snabb och enkel installation

Följ installationen av en stor atriumlösning ​på huvudkontoret för det globala transport- och logistikföretaget DSV.