Underkonstruktion

En bekymmersfri installation börjar med underkonstruktionen.

Underkonstruktionen höjer modulerna ovanför takytan, vilket skyddar konstruktionen mot vatten och snö. Även är underkonstruktionen stödet ​för takljusmodulerna.
Takljusmodulerna kräver en noggrant dimensionerad underkonstruktion, som kan bära modulinstallationssystemet.
Bärkraften hos underkonstruktionen ​måste beräknas för varje enskilt projekt baserat på byggnadens design och användningsområde.
Underkonstruktionen ingår inte i det prefabricerade modulsystemet och VELUX koncernen tar inget ansvar för underkonstruktionen.

Underkonstruktion för VELUX takljusmoduler

Underkonstruktionsmaterial

Trä

Underkonstruktion av trä
Trä är fortfarande det bästa valet för att skapa en lätt och ekonomisk underkonstruktion med maximala energiprestanda. Trä rekommenderas inte för större lösningar och Ryggås-installationer.

Stål

Underkonstruktion av stål
Stål kombinerar flexibilitet med hög styrka. Med stål går det också att använda maximal isolering.

Betong

Underkonstruktion av betong
Betong ger en stark, men tung underkonstruktion, som passar bäst i betongbyggnader. Underkonstruktioner i betong gjuts vanligtvis på plats.

Förankra takljusmoduler i underkonstruktionen

Använd stålprofil eller platt stål

Överdelen av underkonstruktionen ska avslutas med en stålprofil eller platt stål för att ge en stark och jämn yta som bas för monteringsbeslagen med klämmor.

Stålprofil på trä
Platt stål på trä
Stålprofil på stål
Stålprofil på stål
Stålprofil på betong
Platt stål på betong
Träprofil på trä
Träprofil på trä rekommenderas inte av VELUX Commercial