Atrium Takljusband/Ryggås

Flera rader med takljusmoduler som kan kombineras till ett stort glastak.

Lämplig för:

 • Platta tak
 • Släta takmaterial​
 • Extra stora taköppningar​
 • Takljusets installationshöjd 5–40° 

Viktiga fördelar:

 • Perfekt för konstruktion av stora glastak
 • Enkel, snabb och säker installation
 • Bra designflexibilitet
Atrium Takljusband, takljuslösning, VELUX takljusmoduler, DSV huvudkontor, Hedehusene, Danmark
Se galleriet

Verktyg och instruktioner

Produktinformation

 • I korthet

  Med VELUX takljusmodullösningar Atrium takljusband och Ryggås går det att designa fantastiska dagsljuslösningar i byggnader med stora, öppna atrier.

  Takljusmodulerna möjliggör snabb och intuitiv design när flera rader sätts samman för att täcka atriet – oavsett om det är stort eller litet.

  För maximalt dagsljus rekommenderar vi antingen takljusband som installeras med låg vinkel eller Ryggås med stödbalk 5°.

  För optimal värmekomfort rekommenderar vi Ryggås 25–40° med öppningsbara moduler.

  Valfria gavelmoduler kan levereras med olika typer av glas eller fyllnadsskivor, beroende på vilket visuellt uttryck du vill uppnå med installationen.

  Takljusen är sammankopplade via avvattningsrännor och stöttas av stödbalkar. Balkarna ger också stöd för den underkonstruktion som används för att montera takljusmodulerna.

  Takljusmoduler levereras med 10 års garanti på moduler och intäckningsplåtar.

  VELUX takljusmodulsspecialister ger stöd under design, specifikation och installation, inklusive designen av stödbalkar och avvattningsrännor.

  Visa ett interaktivt 3D-tvärsnitt av modulära takljusmoduler.

  Illustration av Atrium Takljusband - VELUX takljusmoduler

  Atrium Takljusband

   

  Illustration av Atrium Ryggås 25–40°

  Atrium Ryggås vid 25–40°

   

  Illustration av Atrium Ryggås 5°

  Atrium Ryggås med stödbalk 5°

   

 • Funktioner och storlekar

  VELUX takljusmoduler finns i ett stort antal standardstorlekar och med en rad funktioner:

  Fast takljusmodul

  1. Fast takljusmodul 

  Motordriven takljusmodul med komfortventilation

  2. Motordriven takljusmodul med komfortventilation.
  Kedjemotor 260 mm.

  Motordriven takljusmodul med rökventilation öppnas upp till 700 mm på mindre än 60 sekunder

  3. Motordriven takljusmodul med rökventilation.
  Kedjemotor öppnas upp till 700 mm på mindre än 60 sekunder.

  Följande minsta och högsta mått gäller för VELUX takljusmoduler:

  1. Modulbredd: 675–1 000 mm
  2. Modulhöjd: 600–3 000 mm 

   

  Storlekar

  Se storleksalternativ för fasta moduler och moduler med komfort- och rökgasventilation.
  Gå till Storleksdiagram

  Varningstriangel

  VELUX Modulära takljus med komfortventilation uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 60335-2-103 (2015). Därför kan takljus med komfortventilation installeras inom räckhåll, det vill säga vid installationshöjder under 2,5 m över golvnivå (invändigt) och marknivå (utvändigt). Vi rekommenderar att du följer nationella föreskrifter och överväger om den planerade specifika användningen av byggnaden kräver ytterligare säkerhetsåtgärder som måste vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. För mer detaljer och information om rökventilerande modulära takljus, se den tekniska handboken och säkerhetsriktlinjerna som levereras med varje produkt. Om VELUX rullgardiner är installerade, vänligen följ rekommendationerna. 

   
 • Detaljer

  VELUX takljusmodulssystem är en nyckelfärdig lösning som består av prefabricerade takljusmoduler med dedikerade beklädnader, intäckningsplåtar och diffusionsspärremsor som gör det möjligt att konstruera vattentäta takljus och glastak.

  Komfortventilation är möjlig via en integrerad kedjemotor som kan styras med VELUX INTEGRA® systemet eller det byggnadsstyrsystem du föredrar. Rökgasventilation kan endast styras med det byggnadsstyrsystem du föredrar.

  För optimal reglering av dagsljus och värme överväg rullgardiner som kan förmonteras i fabriken.

  Visa ett interaktivt 3D-prov av modulära Modular Skylight-systemetjusmoduler.

  Prefabricerade VELUX takljusmoduler

  Prefabricerade VELUX modulära takljus kommer med perfekt matchande beklädnad, intäckningsplåt och rullgardiner. 

 • Glas

  VELUX takljusmoduler finns med vanliga 2- eller 3-lågenergiglas med följande egenskaper:​ 

  • Isolerglas (Ug-värden ned till 0,5 W/m²K)
  • Härdat glas på utsidan
  • Laminerat säkerhetsglas på insidan
  • Fallskydd
  • Ljudisolering (trafik, regn och hagel)
  • ​Varmkant (bevarar isoleringsegenskaperna över tid och minimerar risken för kondensation vid rutans kanter)
  • Step-ruta (leder bort vatten från enheten)
  • Solskyddsbeläggning (tillval)
  Glasrutor för VELUX takljusmoduler

  Alla glasrutor finns med Step-glas på utsidan för att säkerställa vattentäthet (klass E1200, EN 12208:2000).  

 • Prestanda

  Profilerna (båge och karm) på VELUX takljusmoduler ​är tillverkade av stränggjuten glasfiber (80 %) och polyuretankomposit (20 %). Kompositmaterialet ger hög isoleringsprestanda och värmestabilitet samt utmärkt profilstyvhet och böjhållfasthet.  

  Tack vare prefabriceringen kan vi testa våra produkter i mycket hög utsträckning mot alla tänkbara risker och belastningar. Test utförs i kontrollerade miljöer i enlighet med harmoniserade standarder för både fönster och dörrar samt för rök- och värmestyrsystem.
  Prefabricerade VELUX takljusmoduler levereras med lågenergiglas som ger ett sammantaget lågt U-värde

  Tillsammans med lågenergiglasrutor har takljusmodulerna ett totalt U-värde för karm- och glaskonstruktioner som är bland de lägsta på hela takljusmodulsmarknaden (Uw-värden ned till 0,86 W(m2/K)).  

 • Kompletterande lösningar

  Skapa en unik takljusmodullösning

  Genom att anpassa smyginklädnaden på insidan kan takljusmodulerna uppfylla kraven på modern arkitektur med oregelbundna eller böjda former, t.ex. mjuka vinklar, skarpa vinklar eller ovaler.
  Atrium Takljusband med anpassad smyginklädnad

  Anpassning av smyginklädnaden skapar en lutande form i en atriumlösning som består av flera rader med takljusband.

   

  Atrium Takljusband med oval inre smyginklädnad

  Anpassning av smyginklädnaden skapar en oval form med hjälp av rader av takljusband

   

  Asymmetriska lösningar

  Tack vare att Takljusmoduler är så flexibla går det att designa asymmetriska atriumlösningar.
  Ryggås- och asymmetriska Ryggås-lösningar i kombination, monterade mellan taksektioner med varierande höjd.

  Genom att kombinera Ryggås-moduler med olika höjder kan du skapa en asymmetrisk glastakslösning. Ryggås-lösningen kan installeras mellan taksektioner med varierande höjd. Den här lösningen är inte en standardlösning, projektspecifik utvärdering behövs.

  Kombinera lösningar

  Genom att kombinera olika typer av moduler skapas vackra lösningar som optimerar komfort och ventilation. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för din nästa designidé.
  Illustration av Atrium-lösning som kombinerar olika typer av takljusmoduler: Takljusband, Ryggås, Väggmonterat Takljusband.

  Atrium-lösning som kombinerar olika typer av takljusmoduler (från vänster: två takljusband 5–30°, en Ryggås 25–40°, två takljusband 5–30° och ett väggmonterat takljusband 5–45°). 

Bli inspirerad av våra referenser