Storleksdiagram för Takljusmoduler

Se storleken på prefabricerade Takljusmoduler, som finns som fasta takljusmoduler eller som motordrivna Takljusmoduler med komfortventilation eller rökgasventilation.

Fasta moduler

Modular skylights - sizes overview for fixed modules

Komfortventilation

Modular skylights - sizes overview for comfort ventilation

 
Symbolförklaring

Färg på standardstorlek  Standardstorlek

Färg på specialstorlek  Specialstorlek, funktionella begränsningar kan förekomma

🞰 Modulhöjd över 2 400 mm levereras endast med en extra stark glasruta.

 Δ Inga rullgardiner finns tillgängliga.

⭘ Endast motor för öppet system.

 ‡ Ej tillgänglig för Ryggås.

φ Rullgardiner måste vara förmonterande.

Så mäter du modulerna 

Modulernas höjd och bredd avgörs av karmens yttermått (B och H) (inte av måtten på beklädnad, intäckningsplåtar eller beslag). 
Varningstriangel

VELUX Modulära takljus med komfortventilation uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 60335-2-103 (2015). Därför kan takljus med komfortventilation installeras inom räckhåll, det vill säga vid installationshöjder under 2,5 m över golvnivå (invändigt) och marknivå (utvändigt). Vi rekommenderar att du följer nationella föreskrifter och överväger om den planerade specifika användningen av byggnaden kräver ytterligare säkerhetsåtgärder som måste vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. För mer detaljer och information om rökventilerande modulära takljus, se den tekniska handboken och säkerhetsriktlinjerna som levereras med varje produkt. Om VELUX rullgardiner är installerade, vänligen följ rekommendationerna. 

 

VELUX rullgardiner har en rekommenderad minsta installationshöjd på 2,5 m över golvnivå (invändigt) och marknivå (utvändigt). Vid installation under den nivån måste säkerhetsåtgärder vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. Ingen instruktion eller åtgärd kan eliminera de farorna som uppstår vid installationshöjder under 2,5 m.