Storleksdiagram

Se storleken på prefabricerade VELUX takljusmoduler, som finns som fasta takljusmoduler eller som motordrivna takljusmoduler med komfortventilation eller rökgasventilation.

Fasta moduler

Modular skylights - sizes overview for fixed modules

Komfortventilation

Modular skylights - sizes overview for comfort ventilation

 
Symbolförklaring

Färg på standardstorlek  Standardstorlek

Färg på specialstorlek  Specialstorlek, funktionella begränsningar kan förekomma

🞰 Modulhöjd över 2 400 mm levereras endast med en extra stark glasruta.

 Δ Inga rullgardiner finns tillgängliga.

⭘ Endast motor för öppet system.

 ‡ Ej tillgänglig för Ryggås.

φ Rullgardiner måste vara förmonterande.

Så mäter du modulerna 

Modulernas höjd och bredd avgörs av karmens yttermått (B och H) (inte av måtten på beklädnad, intäckningsplåtar eller beslag). 
Varningstriangel

VELUX takljusmoduler med komfortventilation uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 60335-2-103(2015). Därför kan takljusmoduler med komfortventilation installeras inom räckhåll, dvs vid installationshöjder under 2,5 m över golvnivå (inuti) och marknivå (utanför). Vi rekommenderar att du följer nationella bestämmelser och överväger om den planerade specifika användningen av byggnaden kräver ytterligare säkerhetsåtgärder som ska utföras av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. För mer information om VELUX takljusmoduler med rökventilation läs Tekniska Handboken och säkerhetsguiderna som levereras med varje produkt. Om VELUX rullgardiner är installerade följ rekommendationerna.

Tyget på VELUX rullgardin dras på två ståltrådar på remskivor som är tillgängliga när rullgardinerna installeras i takljusmoduler inom räckhåll. Därför kan de orsaka allvarliga skador om en person kommer i kontakt med dem under elektrisk drift av rullgardinerna. VELUX rullgardiner har en rekommenderad minsta installationshöjd på 2,5 m över golvnivå (inuti) och marknivå (utanför). Om de installeras under denna nivå måste säkerhetsåtgärd vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. Ingen instruktion eller åtgärd kan eliminera de naturliga riskerna som uppstår till följd av installation under 2,5 m.