Vad är EN 17037?


Interiörbild från DSV:s huvudkontor med VELUX takljusmoduler
Interiörbild från DSV:s huvudkontor med VELUX takljusmoduler

Den nya europeiska standarden EN 17037 gäller dagsljus i byggnader. Standarden publicerades i slutet av 2018 och är den första europeiska standarden som uteslutande handlar om design för och tillhandahållandet av dagsljus.

EN 17037 ersätter flera olika standarder i många europeiska länder, och ger helt ny vägledning i länder där det inte finns någon befintlig standard sedan tidigare.

Dagsljus är viktigt för människors hälsa och välbefinnande, för att ge tillräckligt med ljus för att genomföra uppgifter och för att binda samman inomhusmiljön med utsidan. Tillräckligt med dagsljus innebär även energibesparingar, eftersom det då inte krävs lika mycket belysning. Alla dessa faktorer har lett fram till inrättandet av EN 17037.

Guide till dagsljus och EN 17037 E-böck på skärmen

Finns det befintliga standarder för dagsljusdesign?

I Sverige kräver Boverkets byggregler, BBR, tillgång till dagsljus för rum eller separata delar av ett rum där människor bor mer än tillfälligt. Enligt standarden SS 91 42 0, som BBR hänvisar till, mäts dagsljus endast vid en punkt i varje rum. Däremot måste dagsljuset i EN 17037 utvärderas över en yta i ett rutsystem i en viss höjd, vilket betyder betydligt större noggrannhet än grafiska metoder enligt standarden SS 91 42 01.

BBR hänvisar inte till den nya standarden. De rekommenderade nivåerna i SS-EN 17037 utgör således inte minimivärden för bedömning och verifiering av rekommendationen för god tillgång till dagsljus i BBR. Den nya dagsljusstandarden, EN 17037 Dagsljus i byggnader, innehåller rekommenderade tabellvärden för tillhandahållande av dagsljus, bedömning av utsikt och exponering för solljus, samt skydd mot bländning. BBR innehåller dock ingen rekommendation för att verifiera EN 17037.

När träder EN 17037 i kraft?

Det exakta datumet då EN 17037 träder i kraft beror på när den införlivas i de nationella standardramverken. Varje enskilt lands standardinstitut ska först skapa en nationell bilaga med lokal information för att det ska vara lättare att tillämpa standardens rekommendationer i det specifika landet.

VELUX Commercial har ägnat tid åt att sätta sig in i de beräkningsmetoder som anges i EN 17037 gällande takljus, och kan bistå med teknisk support och svar på frågor om hur våra produkter kan förbättra dagsljusinsläppet i dina byggnadsprojekt.

Mer information om vad standarden innehåller finns i blogginlägget ”Vilka områden inom design omfattas av EN 17037?”

Relaterade artiklar

VELUX takljusmoduler med rullgardiner

Den nya europeiska standarden för design av dagsljus omfattar fyra områden: mängden dagsljus, bedömning av utblick från fönster, tillgång till solljus, förebyggande av bländning

Interiörbild från förskolan Glenpark i Skottland med VELUX takljusmoduler

Den nya europeiska standarden för dagsljus i byggnader, EN 17037, är sammanställd för att kunna tillämpas på alla byggnadstyper.