Vilka byggnadstyper omfattas av EN 17037?

Interiörbild från förskolan Glenpark i Skottland med VELUX takljusmoduler

Interiörbild från förskolan Glenpark i Skottland med VELUX takljusmoduler - se referensprojekt

Den nya europeiska standarden för dagsljus i byggnader, EN 17037, är sammanställd för att kunna tillämpas på alla byggnadstyper. De designområden som omfattas av standarden och flexibiliteten som gör att designers kan välja vilken prestandanivå som ska uppnås innebär att interiörer kan utformas så att de passar den tänkta verksamheten.

Standarden begränsas därmed inte till nya byggnader. Vid renovering och/eller ombyggnation av befintliga byggnader kan EN 17037 användas för att bedöma de befintliga dagsljusinsläppen, solljus, bländning och utblick för den avsedda användningen och göra lämpliga ändringar i själva konstruktionen.

Guide till dagsljus och EN 17037 E-böck på skärmen

Gäller EN 17037 några särskilda byggnader?

I avsnitt 5.3 beskrivs bedömningen av exponering för solljus. Detta är den enda delen i standarden som ger byggnadsspecifik vägledning. Här anges att minst ett bostadsutrymme i bostäder, sjukhussalar och förskolelokaler ska uppnå miniminivån gällande exponering av solljus.

Samtidigt som tillgång till solljus i allmänhet är önskvärt kan överexponering vara skadligt för hälsa och välmående. Det kan även ge för hög solvärme och inomhustemperaturer. Detta unika exempel på vägledning för särskilda byggnader i EN 17037 är en bekräftelse på att människor som vistas i byggnader i vissa situationer behöver en ”lugnare” miljö med solljus på en lägre nivå än vad som anges för medelprestanda eller hög prestanda.

Barn som leker i atrium med takljusmoduler, Gebhardschule

Barn som leker i atrium med takljusmoduler, Gebhardschule

Krävs särskilda nivåer av luminans enligt EN 17037?

När det gäller mängden dagsljus anges bara luminansnivåer i standarden när det gäller prestanda på miniminivå, medel eller hög nivå enligt vad som förekommer i dokumentet. I standarden anges inte nivåer för särskilda uppgifter eller byggnader.

Miniminivån på 300 lux baseras på ett antal undersökningar och anses vara den bästa luminansen för kontorsarbete under längre tid, och den nivå då sannolikheten för att använda artificiell belysning är låg. Designnivåerna för artificiell belysning har också en gräns på 300 lux.

Detta innebär att designern kan sträva efter högre nivåer om det krävs för byggnadens ändamål och där det anges särskilt för byggnadstypen. VELUX Commercial specialiserar sig på att erbjuda dagsljuslösningar för kommersiella och offentliga byggnader. Kontakta oss för att ta reda på hur våra produkter kan förbättra dagsljusinsläppet i dina projekt, eller läs mer om varför standarden inrättades.