Ventilation

En ventilationsstrategi är integrerad i alla kommersiella byggnader och med det följer ett antal viktiga överväganden.

I våra blogginlägg undersöker vi påverkan som inomhusluftkvaliteten har på människor i byggnaden samt hur ventilation tillsammans med dagsljus är en viktig drivkraft för att skapa en hälsosam och hållbar byggnad.

Utbyte av rökluckor på mässan i Karlsruhe med solida aluminiumlock.
Ventilation

Rökluckor skyddar människor vid händelse av brand

Ventilation av rök- och värmeutsläpp är en viktig del av utformningen av kommersiella byggnader. Takljuskupoler kan specificeras med AOV för att ge extra säkerhet i händelse av en olycka. Om en brand bryter ut kan takljuskupolen med AOV snabbt avlägsna rök. Detta bidrar till att bevara syre och till att upprätthålla sikten för att människor ska kunna lämna byggnaden säkert.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste informationen om produktnyheter, insikter och idéer. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Lanterniner med naturlig ventilation på Strawberry Field Cafe

Ventilation bidrar till att förse en byggnad med inomhusluft av god kvalitet genom att minska mängden koldioxid och oönskade luftföroreningar och tillföra frisk luft. Många människor tillbringar upp till 90 procent av sin tid inomhus, men med rätt designstrategi kan deras välbefinnande och komfort förbättras med tillgång till mekanisk, naturlig eller hybrid ventilation. Minskad energianvändning och förbättringar i produktivitet, koncentrationsförmåga och prestationer är andra fördelar med att införa en ventilationsstrategi i kommersiella byggnader.

Atrium med öppningsbara lanterniner

Kommersiella byggnader som har designats utan ventilationsstrategi kan lätt bli för varma, i synnerhet på platser där maskiner, människor och elektronik lätt får temperaturen att stiga eller där det saknas solskydd till varma dagar. Kylning med naturlig ventilation bidrar emellertid till att förbättra komfortvärmen genom att tillföra utomhusluft när och i den mängd det behövs. På så sätt kyls inomhusutrymmen, samtidigt som temperaturökningar minskar och användarna får en mer behaglig miljö för arbete, studier och umgänge.

Aarup kommun förskola med VELUX modulära takljusmoduler

Dålig luftkvalitet inomhus kan inte bara försämra elevers koncentrationsförmåga och övergripande resultat, utan också leda till ökad sjukfrånvaro. Därför är rätt ventilation nödvändigt för att skapa en hälsosam klassrumsdesign där elever kan utvecklas.

Ryparken Lille Skole med VELUX takljusmoduler

Ryparken Lille Skole ("Ryparkens lilla skola") ligger i en sekelgammal före detta textilfabrik i Köpenhamn. I åratal led skolan och dess användare av byggnadens bristande förhållanden, fram till början av 2010-talet när skolstyrelsen beslutade att sätta igång med ett större renoveringsprojekt.

Hessenwaldschule med VELUX modulära takljusmoduler

Det är ingen tvekan om att den fysiska utformningen av klassrum kan ha en positiv eller negativ inverkan på barns studieresultat. En av de viktigaste faktorerna som identifierats i studier under de senaste decennierna är vikten av konsekvent värmekomfort.

Precis som skålen med gröt i den välkända sagan om Guldlock och de tre björnarna, bör temperaturen i klassrummen varken vara för varm eller för kall, utan alldeles lagom.

VELUX Modular Skylights ger Exeter College dagsljus

Visste du att väldesignade klassrum gör en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper hos klassrum kan öka elevers studieresultat.

e-boken: Bygga bättre skolor: Sex sätt att hjälpa våra barn med inlärningen