Varför är inomhusluft centralt för inlärning?


Av VELUX Commercial
Aarup kommun förskola med VELUX modulära takljusmoduler
Aarup kommun förskola med VELUX modulära takljusmoduler

Dålig luftkvalitet inomhus kan inte bara försämra elevers koncentrationsförmåga och övergripande resultat, utan också leda till ökad sjukfrånvaro. Därför är rätt ventilation nödvändigt för att skapa en hälsosam klassrumsdesign där elever kan utvecklas.

Enligt US Environmental Protection Agency (EPA) lider nästan ett av 13 barn i skolåldern i USA av astma, den främsta orsaken till skolfrånvaro på grund av kronisk sjukdom¹.

Vidare tror man också att barns kroppar är mer mottagliga för skadliga miljöexponeringar än vuxnas kroppar är. Detta eftersom barn fortfarande utvecklas. Barn andas in mer luft, äter mer mat och dricker mer vätska i förhållande till sin kroppsvikt än vad vuxna gör. Därför är luftkvaliteten i skolor något att ta allvarligt på.

EPA har också utfört en studie som handlar om mänsklig exponering för luftföroreningar. Studien visar oroväckande nog att inomhusnivåerna på föroreningar kan var två till fem gånger, i vissa fall 100 gånger, högre än utomhusnivåerna.

e-boken: Bygga bättre skolor: Sex sätt att hjälpa våra barn med inlärningen

Ökade föroreningsnivåer är ett stort problem i klassrum då det ofta är en lägre volym luft per barn till följd av otillräcklig ventilation. En betydande undersökning ger övertygande bevis på att det finns koppling mellan förbättrade studieresultat och bättre klassrumsventilation. Ökad ventilation gör att resultat förbättras med allt från några procent upp till så mycket som 15%.²

I en nyligen gjord studie³ vidtogs åtgärder för att förbättra ventilationen i 16 klassrum. Studien inkluderade mer än 200 elever. I klassrum med bättre ventilation uppvisade eleverna bättre resultat gällande datoriserade uppgifter. Resultatet visade på avsevärt snabbare och mer exakta svar vid reaktionstester med alternativ, uppmärksamhet på färg/ord, bildminne och ordigenkänning.

I studien Clever Classrooms⁴ framkom det att kraven på god ventilation i klassrum är:

1: Kontrollerad ventilation

Fönster och takljus med stora öppningsmöjligheter, helst med flera öppningar, tillåter användare att ventilera klassrummet effektivt under olika omständigheter. Fönster som öppnas i överkanten och takljus som sitter högt upp i rummet, men med mekanismer som är lätta att komma åt och använda, gör att den varmaste och mest instängda luften kan släppas ut på ett mer effektivt sätt. Rullgardiner ska inte monteras på dessa fönster och takljus om de blockerar luftflödet.

2: Rumsstorlek

Ju större klassrummet är, desto mer späds koldioxid och föroreningar ut och desto längre kan bra luftkvalitet bibehållas. I ett medelstort klassrum med en volym på 181 kubikmeter, 30 elever och ingen ventilation blir luftkvaliteten dålig på bara 30 minuter.

3: Mekanisk ventilation

Om naturlig ventilation är otillräckligt eller problematiskt kan den förbättras med tillskott av mekanisk ventilation.

4: CO₂-sensorer

Genom att installera CO₂-sensorer i klassrummet kan lärare övervaka inomhusluftkvaliteten och justera ventilationsnivån utifrån det. CO₂-koncentration används ofta som en indikator på inomhusluftkvalitet. Utomhusluft innehåller en CO₂-koncentration på ca 400 ppm. En CO₂-nivå inomhus på 1 150 ppm ger tillräckligt god luftkvalitet, 1 400 ppm garanterar bra inomhusluftkvalitet i de flesta situationer och 1 600 ppm indikerar på dålig luftkvalitet (CEN, 2007)⁵.

Det är ingen tvekan om att ett bra inomhusklimat borde vara ett centralt inslag i alla skolmoderniseringsprojekt och nya skolbyggnader. Detta kommer att ge bättre övergripande möjligheter för elever att lära sig och trivas samt för lärare att arbeta effektivt. God ventilation är avgörande, eftersom det är det enda sättet att hålla inomhusluftkvalitet och föroreningar på acceptabla nivåer.

Källor

  1. Why Indoor Air Quality is Important to Schools (EPA)
  2. Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP (2015) Impact of the indoor environment on learning in schools in Europe (Study Report)
  3. Bako-Biro et al: Evaluation of indoor environmental quality conditions in elementary schools׳ classrooms in the United Arab Emirates, 2012
  4. Clever Classrooms, Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester (2015)
  5. CEN (2007) EN 15251: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings.