Ladda ned Daylight Visualizer för macOS

Ladda ned Daylight Visualizer för macOS – skärm
VELUX Daylight Visualizer är ett professionellt simuleringsverktyg för analys av dagsljus i byggnader. 

Det är avsett att användas av arkitekter och ingenjörer under den tidiga designfasen av en byggnad för att tydliggöra hur olika designval påverkar dagsljuset i byggnaden. Daylight Visualizer hjälper dig att ta mer underbyggande beslut om dagsljuset inomhus i din arkitektoniska design: 
  • det beräknar den mängd dagsljus som kommer att finnas tillgängligt i olika utrymmen i en byggnad
  • det kan användas för att optimera mängden dagsljus, till exempel i samband med ett renoveringsprojekt
  • det visualiserar dagsljusets utseende med hjälp av fotorealistiska bilder samt kvantifierar mängden och fördelningen av dagsljus med hjälp av falska färgmappningar
  • det visualiserar hur dagsljuset uppfattas under olika himmelsförhållanden enligt CIE (Internationella kommissionen för belysning – Commission Internationale de 
    l’Eclairage).
     

Ladda ned nu