Dagsljus- och ventilationslösningar för kommersiella byggnader

Transforming spaces into favourite places

Förbättrad inlärning och ökad produktivitet

Introduktion av dagsljus och frisk luft gör det möjligt för människor att kunna njuta av inomhusmiljön, när som helst på året. Elever lär sig bättre i skolan med tillgång till naturligt ljus och ventilation samt kontorsanställda är mer produktiva och har mindre frånvaro.

Takljus möjliggör dagsljus och frisk luft samt transformerar byggnader som skolor, kontor och fabriker till utrymmen som förbättrar människors hälsa och välmående.

En bra inomhusmiljö för människor och miljö

Dagsljus och frisk luft kan minska behovet av elektrisk belysning och luftkonditionering med upp till 50 % och förbättrar de anställdas produktivitet med så mycket som 15 %. Lösningar för dagsljus kan även göra att människor känner sig trygga med att oönskade gifter samt rök, i händelse av brand, avlägsnas.

Byggnader med dagsljus och naturlig ventilation bidrar till inomhusmiljöer som är bra för människor och för planeten.

Takljuslösningar som en del av byggnadsdesignen

Vi erbjuder en rad olika takljuslösningar för alla typer av kommersiella, industriella och offentliga byggnader. Dagsljuslösningar hjälper till att förvandla utrymmen med takljus både till nybyggnation samt renoveringsprojekt.

Vår produktportfölj innehåller:

  • Lanterniner
  • Takljuskupoler
  • Takljusband
  • Glasstak
  • Brandventilation och komfortventilation
Infographic – VELUX Commercial lösningar
Icon - Allmänna byggnader

  Allmänna byggnader

Terminaler i Nordhavn med takljus i polykarbonat

Dagsljuslösningar för offentliga byggnader

Dagsljus- och ventilationslösningar bidrar till att skapa attraktiva och bekväma utrymmen av hög kvalitet att tillbringa tid i. En rad takljuslösninga....

Icon - Kontor

  Kontor

En yttre vy av kontoret i Appèl

Dagsljuslösningar för kontorsbyggnader

Dagsljus- och ventilationslösningar kan förbättra produktiviteten, komforten och välbefinnandet för kontorsanställda. Dagsljus är också energieffektiv...

Icon - Industrier och magasin

  Industrier och magasin

Takljusinstallationer hos Otto Shuner AG uppifrån

Dagsljus och ventilation för industribyggnader

Att maximera tillgången till dagsljus i din industribyggnad har flera fördelar. Bra dagsljus ökar komforten, hälsan och produktiviteten bland dina ans...

Icon - Hälsovård

  Hälsovård

Glassroof -Glazing panels, Sofie Amalie Garden, Denmark

Dagsljusspecifikationer ger naturligt ljus till patienter och personal

Att tillföra dagsljus i vårdbyggnadsdesignen har flera fördelar. Bra dagsljus kan hjälpa till med patientens återhämtning och förbinder människor med ...

Icon - Hotell och konferenscenter

  Hotell och konferenscenter

VELUX Glazing Panels bring daylight to an 18th century Cornish jail to support the transformation into a luxury hotel

Dagsljuslösningar för hotell och konferenscenter

Det finns flera fördelar med dagsljus i hotell- och konferenscenterprojekt. En av dem är att gäster och besökare får en bättre upplevelse i mer naturl...

Icon - Flygplatser och tågstationer

  Flygplatser och tågstationer

Dome Rooflights in the Almere Train Station

Dagsljuslösningar för flygplatser och tågstationer

Det är en utmaning för arkitekter att designa med dagsljus på flygplatser och tågstationer. Dock är det mycket positivt för människor som ofta använd...
Icon - Shopping

  Shopping

Jumbo Food Market med takljussystemet Vario Therm

Dagsljuslösningar designade för butikslokaler

Butiker som konkurrerar med onlineköpare måste maximera kundupplevelsen. Butiksytor med naturligt dagsljus ger kunderna en mer komplett shoppingupplev...

Icon - Utbildning

  Utbildning

Multifunktionell aktivitetsbyggnad med VELUX modulära takljusmoduler

Varför är naturligt ljus viktigt i skoldesignen?

Vi vet alla att det bästa motgiftet mot "vinterdepp" är en paus i ett varmare, soligare klimat, helst med vita sandstränder och klarblått vatten.

Icon - Sportanäggningar

  Sportanäggningar

Sportcenter Bertrange med Grillodur dagsljussystem

Designa dagsljuslösningar för sportanläggningar

Dagsljuslösningar berikar de rekreationsupplevelser människor har när de använder sportanläggningar. Naturligt ljus i en miljö som ger välbefinnande h....