Dagsljus och ventilation för industribyggnader


Takljusinstallationer hos Otto Shuner AG uppifrån
Takljusinstallationer hos Otto Shuner AG uppifrån

Att maximera tillgången till dagsljus i din industribyggnad har flera fördelar. Bra dagsljus ökar komforten, hälsan och produktiviteten bland dina anställda. Bra dagsljusdesign kan också hjälpa dig att göra säkerhet till en operativ prioritet. Oavsett om det gäller ett lager, en fabrik eller ett huvudkontor — VELUX Commercial kan hjälpa dig att välja den säkraste lösningen.

Innovativa kompletterande takljuslösningar med tillbehör ger flera fördelar. Till exempel kan man minska risken för gäster vid brand genom rökventilation. Ytterligare kan komfortventilation ger frisk luft och optimerar luftkvaliteten samt tar bort föroreningar, gifter och lukter från din arbetsmiljö.

Krav på ytbelysning och ljusnivå

Kraven på belysningsstyrkan påverkas av den typ av industriutrymme ditt företag använder. Farliga områden såsom lastkajer har ett ljusnivåkrav på 150 lux. I lager eller lagerutrymmen är den rekommenderade nivån 100 lux. I verkstäder kan nivåerna variera från 300-750 lux. (källa: aecom.com).

Dålig belysning kan bidra till att antalet arbetsplatsolyckor ökar. Detta är särskilt relevant för tillverkningsavdelningar där tunga maskiner ofta används. Olyckor utsätter inte bara arbetarna för fara, utan kan också få ekonomiska konsekvenser. Skadeståndskrav och reparationskostnader kan leda till förlorade intäkter.
En takljusrenovering på industribageriet Schöllkopf i sydvästra Tyskland

Utbyggnad och renovering av industribageri Schöllkopf i sydvästra Tyskland

Dagsljuslösningar för industribyggnader

Överväg dina produktions- och tillverkningsbehov under specifikationsprocessen. Rökventilation och motståndskraft mot kemikalier, smörjmedel och syror kan vara operativa prioriteringar. Hygienalternativ såsom insektsskydd kan också vara ett övervägande.

Schöllkopf Backwaren ville utöka sina anläggningar och optimera produktionsprocesserna. Det tyska bageriet installerade då en takljuslösning. VELUX modulära takljusmoduler bidrar med rikligt med dagsljus och bra ventilation. Nordljuslösningen släpper in mjukt ljus och förhindrar direkt solljus och bländning. De öppningsbara modulerna släpper in frisk och sval luft i bageriet.

Takljuslösningar i polykarbonat

Takljuslösningar i polykarbonat 

Om VELUX Commercial

VELUX Commercials dagsljuslösningar ger din industriella designvalfrihet och designflexibilitet. Våra produkter för rök, värme och ventilation (SHEV) ingår i ett brett utbud av system. Dessa inkluderar lanterniner, takljuskupoler och glastak. Vi tillhandahåller lösningar lämpliga för nya och renoverade byggnader.

Vi supporterar dig också genom hela projektet. Från produktval och installation till eftermarknadsservice – vårt engagemang för ditt projekt gör VELUX Commercial till din föredragna partner för dagsljus- och ventilationslösningar.

eBook -  Designa dagsljuslösningar för kommersiella byggnader

Relaterade artiklar

Sophie Amalie Gaarden med glaspanelsinstallation

Att tillföra dagsljus i vårdbyggnadsdesignen har flera fördelar. Bra dagsljus kan hjälpa till med patientens återhämtning och förbinder människor med utomhusmiljön. Detta är särskilt viktigt för patienter som tillbringar långa perioder med att återhämta sig från behandling eller operationer. Men det hjälper också medarbetarna att känna sig mer bekväma i krävande roller. Under vintermånaderna kan människor som lider av (SAD) förbättra humöret genom att maximera sin exponering för naturligt ljus. Fönster och glastak kan spela en viktig roll för positivitet, hälsa och produktivitet.

Jumbo Food Market med takljussystemet Vario Therm

Butiker som konkurrerar med onlineköpare måste maximera kundupplevelsen. Butiksytor med naturligt dagsljus ger kunderna en mer komplett shoppingupplevelse. Bra dagsljus skapar också en trevlig miljö för medarbetarna. Naturligt ljus skapar ett bekvämt utrymme som är inbjudande att tillbringa tid i. Takljuslösningar kan vara kostnadseffektiva och har potential att minska den artificiella energiförbrukningen.

The Old Royal Station in Ballater 

Det är en utmaning för arkitekter att designa med dagsljus på flygplatser och tågstationer. Dock är det mycket positivt för människor som ofta använder dessa välbesökta utrymmen att vistas på platser med mycket dagsljus. Pendlare känner sig ofta frustrerade eller överväldigade på flygplatser eller tågstationer men med bra dagsljusdesign kan detta förändras.

Bodmin Jail Hotel med glaspanel som ryggås

Det finns flera fördelar med dagsljus i hotell- och konferenscenterprojekt. En av dem är att gäster och besökare får en bättre upplevelse i mer naturliga gemensamma utrymmen. En annan är att personalen samtidigt får förbättrad tillfredsställelse och ökad produktivitet.

En yttre vy av kontoret i Appèl

Dagsljus- och ventilationslösningar kan förbättra produktiviteten, komforten och välbefinnandet för kontorsanställda. Dagsljus är också energieffektivt och kostnadseffektivt, vilket minskar beroendet av artificiell belysning. Läs vår e-bok: Överväganden vid renovering av takljus i kommersiella byggnader för att få reda på mer om dagsljusets inverkan på människor i kommersiella byggnader.

Utöver våra hem tillbringar vi det mesta av vår tid på jobbet. Sedan den digitala tidsåldern började har arbetsplatserna gått över till kontorsbaserade miljöer. Det går ändå fortfarande att bibehålla en koppling till utomhusmiljön med bra dagsljusdesign.

Sportcenter Bertrange med Grillodur dagsljussystem

Dagsljuslösningar berikar de rekreationsupplevelser människor har när de använder sportanläggningar. Naturligt ljus i en miljö som ger välbefinnande hjälper till att hålla användarna bekväma när de tränar. Gemensamma lokaler utnyttjas bättre när din byggnad har jämnt fördelad belysningsstyrka och massor av frisk luft. En koppling till utomhusmiljön har visat sig förbättra humöret och människors allmänna välbefinnande.