Dagsljuslösningar för kontorsbyggnader


En yttre vy av kontoret i Appèl
Experience office Appèl

Dagsljus- och ventilationslösningar kan förbättra produktiviteten, komforten och välbefinnandet för kontorsanställda. Dagsljus är också energieffektivt och kostnadseffektivt, vilket minskar beroendet av artificiell belysning. Läs vår e-bok: Överväganden vid renovering av takljus i kommersiella byggnader för att få reda på mer om dagsljusets inverkan på människor i kommersiella byggnader.

Utöver våra hem tillbringar vi det mesta av vår tid på jobbet. Sedan den digitala tidsåldern började har arbetsplatserna gått över till kontorsbaserade miljöer. Det går ändå fortfarande att bibehålla en koppling till utomhusmiljön med bra dagsljusdesign.

Omdefiniera vårt förhållande till kontorslokaler

Covid-19-pandemin har haft en djupgående inverkan på hur människor arbetar. Behovet av att göra gemensamma utrymmen roligare att spendera tid i har ökat. Takljuslösningar kan bidra med bättre ljus och renare luft i kontorsutrymmen. Den tid som personalen tillbringar tillsammans spelar en värdefull roll för att bygga arbetsrelationer och öka de anställdas välbefinnande. En bra inomhusmiljö kan också resultera i en produktivitetsökning på 15 %. I genomsnitt får människor som arbetar på kontor med fönster upp till 46 minuter mer sömn per natt.

Takljus med komfortventilation bidrar med frisk luft i hela ditt kontor och kan hjälpa till med att reglera temperaturen samtidigt som de ger en koppling till utomhusmiljön.

De kan också säkerställa att kraven på rökventilation uppfylls. Över 80 % av europeiska kontorsanställda är överexponerade med för höga eller låga temperaturer (källa: VELUX artikel om hälsosamma arbetsplatser). Att säkerställa bra inomhusluft kvalitet och termisk komfort kan hjälpa till att undvika "Sick Building Syndrome".

Specificera dagsljuslösningar för kontorsbyggnader

Kontorssektorn består av nya och renoverade byggnader i alla former och storlekar. Dagsljuslösningar passar till lager, historiska byggnader och modern design. Om man vill arbeta hållbart finns många produkter tillgängliga för att hjälpa till med arkitektonisk design. Dagsljuslösningar kan ge komfortventilation. Solskydd och skuggning kan också lösa problem som överhettning genom solenergi och bländning. Att minska koldioxidnivåerna minskar nivåerna av dåsighet hos personalen och förbättrar koncentrationen. Detta skapar en miljö som är trevlig att tillbringa tid i hela dagen.

UK Hydrographic Office, Storbritannien

UK Hydrographic Office, Storbritannien

VELUX Commercial arbetar med ambitiösa kontorsprojekt för företag som inser vikten av dagsljus. Till exempel installerades tvåhundra takljusmoduler som en del av en innovativ ljus- och ventilationsstrategi vid försvarsministeriets UK Hydrographic Office i Storbritannien. Läs vår fallstudie för att lära dig mer om en prisbelönt design full av ljus.

I Hannover, Tyskland, har en renoverad gummivarufabrik fått rikligt med dagsljus från 43 takljusmoduler. Idag finns en balettskola, ett stekhus och ett skrädderi i den gamla gummivarufabriken.

Vårt flexibla utbud av dagsljuslösningar ger dagsljus, naturlig ventilation, rökgas- och brandventilation (SHEV). Lösningar kan kombineras för att passa ditt projekts behov. Våra lösningar inkluderar lanterniner, takljuskupoler och glastak.

På VELUX Commercial är vi stolta över att förse dig med glastakslösningar för alla typer av kontorsbyggnader. Vi erbjuder även support som sträcker sig längre än projektavslut. Vår expertis och support täcker produktval, teknisk rådgivning och installationssupport, samt service och underhåll. Kontakta oss för att ta reda på hur supportera dina ambitiösa projekt.

eBook -  Designa dagsljuslösningar för kommersiella byggnader

Relaterade artiklar

Sportcenter Bertrange med Grillodur dagsljussystem

Dagsljuslösningar berikar de rekreationsupplevelser människor har när de använder sportanläggningar. Naturligt ljus i en miljö som ger välbefinnande hjälper till att hålla användarna bekväma när de tränar. Gemensamma lokaler utnyttjas bättre när din byggnad har jämnt fördelad belysningsstyrka och massor av frisk luft. En koppling till utomhusmiljön har visat sig förbättra humöret och människors allmänna välbefinnande.

Daylight & Architecture

While the science of well-being is relatively nascent, the UK Government’s ‘Foresight’ project sheds a great deal of light on five factors that have a proven effect on well-being¹, leading to the definition of the Five Ways to Well-Being (connect, keep active, take notice, keep learning, give).² The question remains, though, how do we design buildings that can positively affect on these five parameters?

By Koen Steemers, Professor of Sustainable Design and has been Head of the Department of Architecture at the University of Cambridge

Terminaler i Nordhavn med takljus i polykarbonat

Dagsljus- och ventilationslösningar bidrar till att skapa attraktiva och bekväma utrymmen av hög kvalitet att tillbringa tid i. En rad takljuslösningar finns tillgängliga för att maximera exponeringen för naturligt ljus i offentliga byggnader.

Modulära takfönster ger komfortventilation och naturligt ljus i klassrum och gemensamma utrymmen på Peder Lykke-skolan. Foto: ITCHY.

Vi vet alla att det bästa motgiftet mot "vinterdepp" är en paus i ett varmare, soligare klimat, helst med vita sandstränder och klarblått vatten.

Takljusinstallationer hos Otto Shuner AG uppifrån

Att maximera tillgången till dagsljus i din industribyggnad har flera fördelar. Bra dagsljus ökar komforten, hälsan och produktiviteten bland dina anställda. Bra dagsljusdesign kan också hjälpa dig att göra säkerhet till en operativ prioritet. Oavsett om det gäller ett lager, en fabrik eller ett huvudkontor — VELUX Commercial kan hjälpa dig att välja den säkraste lösningen.

Sophie Amalie Gaarden med glaspanelsinstallation

Att tillföra dagsljus i vårdbyggnadsdesignen har flera fördelar. Bra dagsljus kan hjälpa till med patientens återhämtning och förbinder människor med utomhusmiljön. Detta är särskilt viktigt för patienter som tillbringar långa perioder med att återhämta sig från behandling eller operationer. Men det hjälper också medarbetarna att känna sig mer bekväma i krävande roller. Under vintermånaderna kan människor som lider av (SAD) förbättra humöret genom att maximera sin exponering för naturligt ljus. Fönster och glastak kan spela en viktig roll för positivitet, hälsa och produktivitet.