Designa dagsljuslösningar för kommersiella byggnader

eBook - Designing Daylight Solutions for Commercial Buildings

Tillgången på artificiellt ljus under de senaste två århundradena och omstruktureringen av vår arbetsdag gör att vi snabbt blir "inomhusgenerationen", en generation människor vars upplevelse av dagsljus och frisk luft under veckan ofta kan begränsas till morgonpendlingen till jobbet eller skolan, en snabb lunchpaus eller ett stopp vid snabbköpet på väg hem.
Inverkan som arkitekturen har på våra liv kan inte underskattas och behovet av att skapa hälsosammare, ljusare inomhusutrymmen med större tillgång till dagsljus och sammankoppling med utomhus är ytterst centralt. 

Vår guide för att integrera dagsljus i byggnadsdesignen:

  • Framväxten av inomhusgenerationen och våra dagsljusbehov
  • Effekten av dagsljusdesign i kommersiella byggnader
  • Dagsljus i byggnader och vikten av EN 17037
  • Designa för dagsljus i kontor, hotell och konferenscenter, offentliga lokaler, industri, lager och kommersiella utrymmen för flera användningsområden
 

Ladda ner e-boken

Rooftlight solution from VELUX Commercial
Engery company
Skylight solution in a energy company
Canteen with skylight solutions from VELUX Commercial
Canteen with rooflights