Dagsljuslösningar för offentliga byggnader


Terminaler i Nordhavn med takljus i polykarbonat
Terminaler i Nordhavn med takljus i polykarbonat

Dagsljus- och ventilationslösningar bidrar till att skapa attraktiva och bekväma utrymmen av hög kvalitet att tillbringa tid i. En rad takljuslösningar finns tillgängliga för att maximera exponeringen för naturligt ljus i offentliga byggnader.

Offentliga byggnader är tillgängliga för allmänheten och fria att användas av alla medborgare. Samhällsutrymmen såsom stadshus betraktas också som offentliga byggnader.

Fem exempel på populära offentliga byggnader:

  • lokala bibliotek
  • stadsfullmäktige
  • postkontor
  • konstgallerier
  • biografer

Fördelarna med dagsljuslösningar i offentliga byggnader

I förhållande till belysning kommer varje offentlig byggnad att ha olika behov. Hur ett utrymme används påverkar mängden ljus som krävs. Människor spelar naturligtvis en viktig roll i förhållande till belysning. Exponering för naturligt ljus påverkar välbefinnandet för människor. Specifikationer och flexibla dagsljusdesigner möjliggör innovativa lösningar för individuella projektbehov. Gemensamma utrymmen med atrium kan skapa inspirerande och trevliga utrymmen för människor att tillbringa tid i.

Gemensamma områden behöver vanligtvis mycket skyltning. Detta gäller i offentliga byggnader som har många funktioner och mycket rörelse. Att orientera människor genom dagsljus ger komfort i stunder av stress. Trygghet och säkerhet gynnas också av ljus och ventilation. Takljus med komfortventilation kan också hjälpa till att tillgodose dina krav på termisk kontroll. Takljus kan också förses med rökgas- och brandventilation (SHEV), vilket minskar risken för både boende och byggnad i händelse av brand.

En konsistent nivå av ljus hjälper människor att utföra en mängd olika uppgifter i ett gemensamt utrymme. Skiftandet av dagsljusets förbinder människor med utomhusmiljön och hjälper till att upprätthålla dygnsrytmer. I bibliotek ger naturligt ljus människor möjlighet att ge sitt arbete fokus. Diffuserat dagsljus gör det också möjligt att minska bländning från datorskärmar. Naturlig och mekanisk ventilation kan kombineras för att skapa kontrollerade förhållanden. Detta kan vara användbart när du vill bevara föremål eller kontrollera temperaturen i ett utrymme som har ett växlande antal människor.

Utopia Library

Utopia Library

Uppfylla standarder med dagsljuslösningar

Byggregler och föreskrifter måste användas i alla offentliga byggnader. Detta är fallet i nybyggnads-, renoverings- och bevarandeprojekt. Dagsljuslösningar minskar beroendet av artificiell belysning och kan hjälpa till att uppfylla termiska krav. Kontrollerade ventilationslösningar fungerar endast när det behövs och hjälper till att spara energi. ;

I staden Aalst i Belgien är en tidigare militärskola ett bra exempel på hur offentliga byggnader kan maximera dagsljuset. Idag fungerar den som ett 8 000 kvadratmeter stort stadsbibliotek och en scenkonstakademi känd som Utopia. VELUX modulära takljusmoduler kompletterar den befintliga fasadinglasningen, tillhandahåller frisk luft och förbättrar lärandet. Projektet uppnådde en hög BREEAM-klassificering efter det avslutats.

Vilka dagsljuslösningar finns för offentliga byggnader?

VELUX Commercial erbjuder en rad dagsljuslösningar för offentliga byggnader. Dessa kan specificeras för att uppfylla kraven på dagsljus och naturlig ventilation samt rök- och värmeventilation (SHEV).

Utopia Library – En före detta militärskola har förvandlats till modernt stadsbibliotek och scenkonstakademi

Utopia Library – En före detta militärskola har förvandlats till modernt stadsbibliotek och scenkonstakademi

Vårt utbud av lösningar kan möta dagsljuskraven för enskilda offentliga byggnader och inkluderar lanterniner, takljuskupoler och glastak. Takljuslösningar är lämpliga för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

VELUX Commercial finns för att supportera dig genom alla stadier av ett projekt. Från produktval och tekniska råd till installation och eftermarknadsservice. Om du arbetar i en offentlig byggnad, kontakta oss då för att ta reda på hur vi kan supportera ditt projekt.

eBook -  Designa dagsljuslösningar för kommersiella byggnader

Relaterade artiklar

Modulära takfönster ger komfortventilation och naturligt ljus i klassrum och gemensamma utrymmen på Peder Lykke-skolan. Foto: ITCHY.

Vi vet alla att det bästa motgiftet mot "vinterdepp" är en paus i ett varmare, soligare klimat, helst med vita sandstränder och klarblått vatten.

Takljusinstallationer hos Otto Shuner AG uppifrån

Att maximera tillgången till dagsljus i din industribyggnad har flera fördelar. Bra dagsljus ökar komforten, hälsan och produktiviteten bland dina anställda. Bra dagsljusdesign kan också hjälpa dig att göra säkerhet till en operativ prioritet. Oavsett om det gäller ett lager, en fabrik eller ett huvudkontor — VELUX Commercial kan hjälpa dig att välja den säkraste lösningen.

Sophie Amalie Gaarden med glaspanelsinstallation

Att tillföra dagsljus i vårdbyggnadsdesignen har flera fördelar. Bra dagsljus kan hjälpa till med patientens återhämtning och förbinder människor med utomhusmiljön. Detta är särskilt viktigt för patienter som tillbringar långa perioder med att återhämta sig från behandling eller operationer. Men det hjälper också medarbetarna att känna sig mer bekväma i krävande roller. Under vintermånaderna kan människor som lider av (SAD) förbättra humöret genom att maximera sin exponering för naturligt ljus. Fönster och glastak kan spela en viktig roll för positivitet, hälsa och produktivitet.

Jumbo Food Market med takljussystemet Vario Therm

Butiker som konkurrerar med onlineköpare måste maximera kundupplevelsen. Butiksytor med naturligt dagsljus ger kunderna en mer komplett shoppingupplevelse. Bra dagsljus skapar också en trevlig miljö för medarbetarna. Naturligt ljus skapar ett bekvämt utrymme som är inbjudande att tillbringa tid i. Takljuslösningar kan vara kostnadseffektiva och har potential att minska den artificiella energiförbrukningen.

The Old Royal Station in Ballater 

Det är en utmaning för arkitekter att designa med dagsljus på flygplatser och tågstationer. Dock är det mycket positivt för människor som ofta använder dessa välbesökta utrymmen att vistas på platser med mycket dagsljus. Pendlare känner sig ofta frustrerade eller överväldigade på flygplatser eller tågstationer men med bra dagsljusdesign kan detta förändras.

Bodmin Jail Hotel med glaspanel som ryggås

Det finns flera fördelar med dagsljus i hotell- och konferenscenterprojekt. En av dem är att gäster och besökare får en bättre upplevelse i mer naturliga gemensamma utrymmen. En annan är att personalen samtidigt får förbättrad tillfredsställelse och ökad produktivitet.