Daylight Design Guide

Vi studerar ingående hur man införlivar dagsljus i designen av kommersiella fastigheter för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. 

eBook - Daylight Design Guide

I vår guide visar vi hur implementeringen av dagsljus i konstruktionsdesign skapar mer hälsosamma och hållbara fastigheter genom att öka välbefinnandet för de människor som vistas där och samtidigt förbättra miljön.

Främsta fokusområden:

  • Vikten av dagsljus och ventilation 
  • Hållbarhet 
  • Design med dagsljus och ventilation – viktigt att tänka på 
  • Tillföra dagsljus i din design (praktiska exempel) 
  • Produkter och lösningar 
  • Designsupport och -verktyg 

Då människor tillbringar upp till 90 % av sin tid inomhus finns ett ökat behov av konstruktionsdesign som inkluderar hållbara lösningar som ökar välbefinnandet och förbättrar miljön. Design med dagsljus och ventilation bidrar till minskad elförbrukning, samtidigt som det även hjälper till att minska överhettning i fastigheter.

Ladda ned vår guide och få inspiration om hur man inkluderar dagsljus i konstruktionsritningar – låt dagsljus och frisk luft strömma in! 

Ladda ner nu

Exempel från e-boken

Page 56 from the eBook: Designing with Daylight
Page 47 from the eBook: Designing with Daylight
Page 96 from the eBook: Designing with Daylight
Page 89 from the eBook: Designing with Daylight
Page 90 from the eBook: Designing with Daylight
Page 52 from the eBook: Designing with Daylight