Dagsljus och arkitektur

Upplevelsen av ljus, vår kroppsklocka och design för välbefinnande

eBook: Daylight and architecture

En betydande mängd forskning indikerar att människor föredrar ytor med dagsljus framför ytor som saknar dagsljus. Under de senaste århundradet har emellertid ett överflöd av konstgjort ljus och omstrukturering av arbetstider minskat vår tillgång till dagsljus.

Även om vi i många avseenden kan känna oss befriade från de dagliga cyklerna av ljus och mörker som naturen ger oss visar ny forskning att denna separering från naturen kostar hälsa och sociala problem. God byggnadsdesign bör därför underlätta vår återanslutning till naturens rytmer.

För att verkligen förbättra mänskligt välbefinnande med våra mönster måste vi sträcka oss längre än till optimering av enskilda parametrar, såsom temperatur och fuktighet. Vi måste se till ett mer holistiska tillvägagångssätt som tar hänsyn till hälsostödande mänskligt beteende och tänker på de fem sätten att skapa välmående, nyligen upprättat av forskare.

Ladda ner vår e-bok och läs allt om hur effekterna av dagsljus i vårt samhälle och de väsentliga tumreglerna som du bör följa, för att skapa ett hälsosammare levnadssätt för människor, grundat på de fem sätten att skapa välmående.

Ladda ner e-boken