7 hållbara kontor

Designa bättre arbetsplatser med dagsljus och frisk luft

eBook: 7 Sustainable Offices
Hållbara byggnader förbättrar välbefinnandet och produktiviteten hos människor som arbetar, lär sig och återhämtar sig i byggnaderna. Dagsljus och frisk luft är särskilt viktigt vid utformningen av hållbara byggnader som bidrar med välbefinnande.

Certifiering är därför viktigt. Certifierade byggnader ger nyckelkunskap och transparens, vilket är avgörande för designfasen. De hjälper till att driva branschen framåt genom att formalisera design- och prestandakriterier som främjar hållbarhet och välbefinnande.

Ladda ner vår e-bok och läs hur 7 hållbara och certifierade byggnader designade med VELUX Commercial skapar bättre arbetsplatser med dagsljus och frisk luft.

Lär dig om hur VELUX modulära takljusmoduler:

  • Följer certifieringsscheman
  • Bidrar till hälsosamma inomhusklimat, ökar produktiviteten och prestanda för
  • Öka människors välbefinnande

Ladda ner e-boken