Glastak för kommersiella byggnader


En inomhuspool med dagsljus
Dagsljuset kommer in genom taket i Romonts simbassäng

VELUX Commercial glastak finns tillgänglig i en mängd olika konfigurationer och kan uppfylla specifikationerna för alla kommersiella byggnadsprojekt. Glastak kan installeras på både platta och lutande tak för att optimera mängden dagsljus som kommer in i ett utrymme. Det går att få två- eller treglasruta och glastaklösningarna passar till nybyggnads- eller renoveringsprojekt samt tillbyggnader.

Det finns en rad olika glastaklösningar som går att få i olika former, storlekar och konfigurationer för att uppfylla även de mest komplexa takstrukturerna. Måttanpassade, standardiserade eller prefabricerade takljus supporterar innovativa designplaner och hållbarhetsmål. Glastak kan sänka energiförbrukningen och koldioxidnivåerna inomhus och bidra till att skapa miljöer som förbättrar människors välbefinnande genom att frisk luft tillförs via komfortventilation. Vidare kan glastak öka säkerheten med hjälp av rök- och brandventilation. Våra glastak kommer med 10 års garanti.

VELUX Modular Skylights with optional roller blinds

Takljusmoduler ger utsikt över den blå himlen

Vilka typer av glastak finns tillgängliga?

Det finns flera olika glastaklösningar och konfigurationer av takljusr för kommersiella byggnader som kontor, lagerlokaler, skolor och transportanläggningar. De sträcker sig från  prefabricerade modulära takljusmoduler till projektspecifika takljuslösningar.

Glastak kan utformas i en mängd olika konfigurationer: Enstaka moduler, takljusband , atrium, pyramider, trappstegslösningar samt projektspecifika konstruktioner. Glasrutor skapar värmeisolerng , medan rullgardiner och glasrutor med solskyddsbeläggning finns tillgängliga för att kontrollera värme och bländning. Specifika glastak, t.ex. glaspaneler och modulära takljusmoduler kan specificeras med vinddeflektorer för rökdetektering. Vinddeflektorer är utformade för att minimera risken för luftintag och låta rök komma ut, även när vindförhållandena är ogynnsamma.

Modulära takljusmoduler

Modulära takljusmoduler är en högkvalitativt glastaklösning tack vare en högteknologisk prefabricering. Modulära takljusmoduler är snabba och enkla att installera tack vare en standardiserad modulkonfiguration och prefabricerade intäckningsplåtar. En enhetlig design och dold motor gör att det inte märks om modulerna är fasta eller öppningsbara. Takljusmoduler kan enkelt integreras i stora öppna utrymmen som atrium samt mindre utrymmen som korridorer och hallar.

Modulära takljuslösningar:

 • Takljusband 5-30°
 • Väggmonterat takljusband 5-45
 • Nordljus 25-90°
 • Ryggås 25-40°
 • Ryggås med stödbalk 5°
 • Steplösningar Takljusband/Ryggås
 • Atrium Takljusband/Ryggås

Glapaneler

Glaspaneler är eleganta takljus med smala profiler som är prefabricerade men samtidigt projektspecifika. Glaspaneler ger större designfrihet med olika hörnlösningar. Glaspaneler kan installeras i lutningar på 15-90 grader.

Lösningar för glaspaneler:

 • Takljusband
 • Ryggås
 • Pyramidlösning
 • Steplösning

Modulära planglas

Modulära planglas är en platt glastaklösning som kan installeras i långa rader och finns i en rad olika konfigurationer samt projektspecifika storlekar. Passar för platta och lutande tak från 0 till 15 grader, en minsta installation på 5 grader rekommenderas. Modulära planglas lämpar sig väl för hallar och korridorer med moduler som kan utformas i både korta och breda storlekar på upp till 3 meters längd. Öppningsbara moduler levereras med en eller två dolda motorer, beroende på den valda lösningen. Modulära planglas kommer med en träkarm och en avancerad anslutningsbalk används för att kombinera enskilda moduler.

Hur installeras glastak på taket?

Hur ett glastak installeras beror på vilket system som valts. Måttanpassade konstruktioner, t.ex. större glastak monteras på plats och kan vara självbärande, medan modulära takljusmoduler är prefabricerade och monterade på en underkonstruktion.

Modulära takljusmoduler är prefabricerade för att möjliggöra en enkel installation. En snabb installationsprocess (place-fix-click) förseglar glastaket, medan prefabricering eliminerar behovet av silikonfogning, vilket sparar tid och möjliggör installation året runt. En underkonstruktion utgör stödbasen för modulära takljusmoduler. En underkonstruktion ingår inte i det prefabricerade modulsystem.

Glaspaneler är enskilda paneler och huvuddelar prefabriceras utanför byggplatsen och installeras med hjälp av en profil i toppen som förbinder panelerna med varandra. Den enskilda panelen och mestadels av tillbehören prefabriceras utanför byggplatsen, vilket förenklar installationen på plats. På grund av panelernas projektspecifika karaktär måste installationen utföras av en utbildad installatör. Packningar och intäckningsplåtar säkerställer en vattentät lösning. Glaspaneler kräver en separat underkonstruktion.

Modulära planglas är projektspecifika och levereras med en träkarm för enkel installation. Dessa takljus levereras med en avancerad anslutningsbalk för att sammanbinda moduler och skapa långa rader av dagsljus. Vid öppningsbara moduler är en dold motor inbyggda i upphöjningen som en del av installationen.

People stand beneath glass rooflights inside of two buildings

Studenter njuter av dagsljuset i ett modernt universitet 

Hur förbättrar glastak en byggnad?

Glastak har flera fördelar för de som befinner sig i kommersiella byggnader. Optimalt dagsljus, frisk luft, termisk komfort och kontroll av värme och bländning bidrar till bekväma miljöer som förbättrar människors välbefinnande. Glastak kan också minska energiförbrukningen som en del av hållbara mål.

Varje takljus har specifika fördelar utöver att optimera dagsljuset och ge frisk luft. Modulära takljusmoduler är standardiserade för snabb och enkel installation. De kan installeras med en lutning på 5 till 90 grader och är populära på grund av den enkla skalbarheten när man tillför takljusen i designplaner. Dagsljus och bländning kan kontrolleras med hjälp av brandhämmande rullgardiner, som är förmonterade eller kan integreras på plats, för att hjälpa till att kontrollera bländning och värme. Smala profiler optimerar dagsljuset, medan dolda motorer möjliggör utsikt över himlen. VELUX Commercial-glastak uppfyller EN 121012-standarderna.

Modulära takljusmoduler kräver en underkonstruktion för installation. CAD/BIM-verktyg innebär att konstruktionsplaner kan förverkligas innan ett kommersiellt byggprojekt inleds för att säkerställa noggrannhet och bidra till kostnads- och tidseffektivitet. Varje takljusmodul är tillverkad av robusta kompositmaterial som har hög isoleringsförmåga för ytterligare värmeisolering.

Glaspaneler kan vara idealiska för renoveringsprojekt, eftersom de kan passa in i en befintlig takkonstruktion. Hörnlösningar ger större frihet i utformningen. Den projektspecifika karaktären hos denna dagsljuslösning skapar en slående estetik som kan konfigureras i många olika lösningar som takljusband, pyramid eller som en steplösning.

Glaspanel kan i planeringsfasen dra nytta av CAD-programvara för att exakt planera och konstruera innan ett kommersiellt byggprojekt påbörjas. Glaspaneler är idealiska för infälld installation i sluttande tak. Glaspanelerna kan även öppnas, om öppningsbara moduler har valt, och ge ventilation för att förbättra komforten och fylla utrymmen med frisk luft.

Modulära planglas kan fås som fasta och/eller öppningsbara moduler som kan placeras sida vid sida för att skapa ett sammankopplat kontinuerlig takljuslösning. Fasta moduler, öppningsbara moduler eller en kombination av båda är möjliga med måttbeställda takljus som installeras på en träkarm. En avancerad anslutningbalk och dränering säkerställer en vatten- och lufttät anslutning, medan en minimerad balk säkerställer en elegant anslutning av moduler för att maximera dagsljusinflödet. Modulära planglas levereras även med rullgardiner. Två- eller treglasruta stöds av ett härdat ytterglas för ökad säkerhet och en beläggning som kan ge solskydd. för ökad säkerhet och en beläggning som kan ge solskydd.

Modular Rooflight with opening vent

Modulärt planglas med öppning ger dagsljus och frisk luft

Vad ska jag tänka på när jag väljer glastak?

Behoven i en kommersiell byggnad samt människors komfort, säkerhet och välbefinnande påverkar vilken dagsljuslösning som är bäst när du väljer glastaklösning. Ett brett utbud av glastak innebär dock att det går att hitta rätt system för de flesta komplexa takkonstruktioner, vilket gör det möjligt att tillhandahålla dagsljus och frisk luft i alla typer av byggnadsprojekt.

Ta reda på mer om hur vårt flexibla utbud av glastaklösningar kan hjälpa till att förändra ditt nästa kommersiella byggprojekt.

Relaterade artiklar

Steplösning i en kontorsbyggnad

Atrium går att få i många olika utförande och de finns möjlighet att skapa en design som är projektanpassad för att passa i alla kommersiella byggnader. Atrium bidrar med att tillföra mycket dagsljus och därmed skapa inbjudande platser i nya och renoverade byggnader.