Hållbarhet

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp från hela vår värdekedja i linje med Parisavtalets minskningsmål på 1,5˚C och åta oss att fånga våra historiska CO2-utsläpp.

Hållbarhet

Med vår hållbarhetsstrategi 2030 kommer vi att minska våra framtida koldioxidutsläpp från hela vår värdekedja i linje med Parisavtalets minskningsmål på 1,5˚C och åta oss att fånga våra historiska CO2-utsläpp.

VELUX Sustainability Strategy tar igen våra historiska CO2-utsläpp

En plan för framtiden börjar med vårt förflutna

Tillsammans med World Wide Fund for Nature (WWF) samlar vi in våra C02-utsläpp genom historien genom skogsbevaring.

Skogsprojekt med WWF för att återställa och bevara skogar för att samla upp koldioxid

Varför skogsprojekt med WWF?

Att återställa och bevara skogar är effektiva sätt att samla upp koldioxid ur luften och skydda den biologiska mångfalden globalt. WWF vet var nya träd behövs och var gamla bör bevaras.

Vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppfylla Parisavtalets 1,5 °C

Varför reduktionsmålet 1,5 °C?

Klimatologin visar att det är nödvändigt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer, så vi åtar oss att minska våra framtida utsläpp för att uppnå detta mål och leda förändringen av globala företags klimatåtgärder. Science Based Target Initiative (SBTi) har godkänt våra mål enligt Parisavtalets 1,5 °C.

Varför målet på 1,5°C minskning? Våra mål överensstämmer med Parisavtalets 1,5°C

Hur gör vi det?

Genom partnerskapet med WWF finansierar VELUX skogsskydds- och restaureringsprojekt som fångar motsvarigheten till våra historiska utsläpp från verksamheten sedan 1941 och fram till 2041.

Hur gör vi det?

Genom partnerskapet med WWF finansierar VELUX skogsskydds- och restaureringsprojekt vars huvudsyfte är att återställa och bevara skogar för att fånga upp koldioxid motsvarande våra historiska utsläpp från verksamheten sedan 1941 och fram till 2041.

 
 
 

VELUX Commercial och hållbara byggnader

I en värld som utmärks av "inomhusgenerationen" innebär byggnader som både förbättrar människors välbefinnande och uppnår miljömässig hållbarhet ett nyckelkrav för alla kommersiella byggnader. Med hållbarhet i spetsen för byggnadsdesign kommer e-böckerna nedan att vägleda dig genom några av de viktigaste faktorerna att beakta när du utformar hållbara kommersiella byggnader.