Renovering av takljus och viktiga faktorer att ta hänsyn till


Interiör före- och efterbild av en Grillodur takfönsterinstallation som en del av ett renoveringsprojekt i Schweiz
Interiör före- och efterbild av takljusinstallation som en del av renoveringsprojekt i Schweiz

När man väljer en ny dagsljuslösning som en del av ett renoveringsprojekt spelar förståelsen för byggnadens funktionalitet en viktig roll i beslutsfattandet. Om man kan fastställa vilka faktorer som påverkar design, specifikation och installation kan man fatta bättre beslut.

Avancerad planering spelar en viktig roll när det gäller att förverkliga tidsbegränsningar och specifika byggnadskrav i kommersiella projekt. Varje byggnad är unik. Att vara medveten om alla komponenter i ett projekt kan bidra till att uppfylla renoveringsmålen. Att återskapa funktioner i äldre byggnader är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när man väljer dagsljuslösningar.

Beakta kostnads- och designambitioner

Oavsett om du vill behålla en befintlig byggnadsstil eller skapa en mer modern estetik, måste projektkostnaden beaktas när du väljer din arkitektoniska design. Detta kan innebära att vissa funktioner eller utseenden kan behöva bytas ut.

Tre vanliga faktorer att ta hänsyn till:

  • Takljusens hållbarhet och livslängd
  • Skapa en modern estetik
  • Uppfyller föreskrifter och branschstandarder

Att i förväg utvärdera de olika typer av takljusprodukter som finns tillgängliga, t.ex. glas, polykarbonat och glasfiber, kan hjälpa till att förfina tidiga förslag till ett renoveringsprojekt. Om man förstår vilken inverkan dessa val kan ha på lång sikt kommer det att påverka beslut som att byta ut befintliga takljus eller genomföra ett komplett takbyte.

Interiören i Freinet-skolan De Harp i Gent, Belgien, med strukturellt glassystem

Interiören i Freint-skolan De Harp i Gent, Belgien med glastak.

ebook - Överväganden vid renovering av takljus i kommersiella byggnader

Operativa överväganden för hela renoveringsprojektet

Att tillämpa praktisk expertis är viktigt i ett renoveringsprojekt. Medan ett kommersiellt projekt kan dra nytta av att en byggnad förblir i drift under hela projekttiden, kan ett annat vilja ha en snabbare installationsprocess utanför öppettiderna. Båda alternativen är möjliga och hur lång tid ett projekt tar kommer att vara en del av det operativa beslutsfattandet, påverkat av kostnader och säkerhetsföreskrifter.

Att maximera naturligt ljus och frisk luft i en kommersiell byggnad kan vara två av många faktorer som bidrar till en lyckad renovering. Att säkerställa att byggnader som tågstationer, skolor eller idrottsanläggningar är i drift så mycket som möjligt kan också vara ett sätt att mäta framgång i ett projekt. Detta kan i sin tur påverka lokala myndigheter positivt, samtidigt som det bidrar till att minska kostnaderna.

Underhåll av renovering av takljus

Regelbundet underhåll och reparationer kan förlänga livslängden på dina takkomponenter. Det kan hända att ett av målen med en renovering är att ge bättre tillgång till taket än vad som tidigare var möjligt. Noggranna undersökningar av befintliga tak är nödvändiga för att identifiera alla möjliga problem.

Utöver lagstadgade krav

Specifikationen och installationen av dagsljus- och ventilationslösningar ger en möjlighet att ta itu med eventuella prestandaproblem och tänka på hållbarhet. Vid renovering av en byggnad kan planering i förhållande till värmereglering, hållbarhet och välbefinnande för de boende ge positiva långsiktiga resultat.

Att skapa en bekväm miljö för dem som vistas i en kommersiell byggnad bör vara en del av projektets mål. Att säkerställa tillverkningsstandarder och luxnivåkrav för industriutrymmen som lagerlokaler, där maskiner används, är ytterligare ett planeringsövervägande. Utbildningslokaler gynnas också av minskad bländning och jämn ljusfördelning i klassrummet.

Ett tåg som passerar genom

Ett tåg passerar genom järnvägsstationen Almere Centrum i Nederländerna.

Brandsäkerhet och ventilationskontroll

I händelse av brand kan rök vara den största risken för byggnadens användare. Rök- och värmeavskiljande ventilation tillhandahålls av automatiska öppningsbara ventiler som utformats, testats och CE-märkts i enlighet med EN 12101-2:2003. Detta är ett kritiskt område att ta hänsyn till i specifikationen för renovering av takljus. Att arbeta med en pålitlig tillverkare som kan ge expertråd om hur deras testade komponenter uppfyller kraven på brandprestanda ger en större förståelse för skyddsåtgärder. En lyckad renovering kan ge bättre kontrollerad ventilation utan att energieffektiviteten försämras.

VELUX Commercial har ett komplett utbud av dagsljuslösningar. Detta inkluderar lanterniner och takljuskupoler, takljusband och glastak. Vi ger flexibilitet i designen och erbjuder en rad tillbehör för att tillgodose dina behov.

Med oss får du stöd under hela renoveringsprojektet. Stödet sträcker sig från produktval till teknisk rådgivning, installation och service efter försäljning. Vi hjälper till att se till att ditt byggprojekt håller sig på rätt spår. Vår expertkunskap och fortsatta support gör VELUX Commercial till din föredragna partner för dagsljus- och ventilationslösningar. Ladda ner vårt whitepaper om renovering för att lära dig mer.

Relaterte artikler

Före- och efterbilder av renovering av takfönster med VELUX modulära takfönster

Det finns flera faktorer som påverkar hur framgångsrika renoveringsprojekt för kommersiella takljus blir. Från att välja rätt dagsljuslösning och få rätt teknisk rådgivning till installationssupport och löpande service och underhåll. Tidsplanerna är ofta snäva, så det är bra att ha med en takljustillverkare som kan erbjuda stöd, kunskap och teknisk expertis som kan leverera ett renoveringsprojekt inom en fastställd tidsram.

Takljuslösning med Nordljus 40–90˚-moduler, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge

2012 avslutades mer än 10 års diskussioner när kommunen antog en renoveringsplan för den gamla yrkesskolan i Huddinge. Skolan byggdes 1961 och representerade en klassisk 60-talsarkitektur och var av god kvalitet.