Renovera en skola med dagsljus


Av VELUX Commercial
Takljuslösning med Nordljus 40–90˚-moduler, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge
Sågbäcksgymnasiet - Bright and inspiring learning environment. Photo: STAMERS KONTOR

2012 avslutades mer än 10 års diskussioner när kommunen antog en renoveringsplan för den gamla yrkesskolan i Huddinge. Skolan byggdes 1961 och representerade en klassisk 60-talsarkitektur och var av god kvalitet.

Trots detta hade femtio års slitage satt sina spår. När renoveringsplanen till sist beslutades inkluderade den byte av mer än 100 gamla takljus, mot 104 nya VELUX takljusmoduler.

En ikonisk industriell stil som är perfekt för takljus

Ett av Sågbäcksgymnasiets definierande karaktärsdrag är dess sågtandstak. Den ikoniska industriella stilen hamnade snabbt i fokus för projektets ledande arkitektbyrå ORIGO Arkitekter. Åsa Machado förklarar: "Sågtandstaket och möjligheten till takljusanvändning var centrala i våra planer redan tidigt i planeringen. Vi bestämde oss för att ge hela skolan tillgång till det vi tror är lokalernas "bästa sida"."

Takljuslösning med Nordljus 40–90˚-moduler, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge

Sågbäckgymnasiet. VELUX takljusmoduler. Photo: STAMERS KONTOR

Sågtandstaket utformning gör att fyra rader med takljus som vetter mot norr kan lysa upp inomhusmiljön. Medan de gamla takljusen hade frostat glas med dämpningseffekt och extremt dålig energiprestanda, kan de nya takljusen förstärka och förbättra det nya samlingsutrymmet med mycket dagsljus, ventilation och energikontroll.

"Ljuset ger energi. Eleverna tror det inte riktigt, men det gör det verkligen." - Eva Källen, lärare

När du ansvarar för en yrkesskola måste du investera i dina elever

Rektor Hans Almgren beskriver skolan som "en gedigen byggnad i klassisk modernistisk stil". Han är glad att känslan från den ursprungliga arkitekturen kunde behållas vid renoveringen: "De har lyckats bevara något som är en del av skolans själ – 60-talskvaliteten".

Rektorn är särskilt nöjd med hur det nya centrala utrymmet med dess dominerande sågtandstak fungerar, hur denna lösning återskapar byggnadens ursprungliga estetik och drar nytta av de möjligheter taket ger.

"Takljusen var avgörande för den positiva förändringen. Arkitekterna strävade hela tiden efter att öppna upp, släppa in ljus och skapa siktdjup. Vi har inga döda hörn, inga mörka vrår."

Takljuslösning med Nordljus 40–90˚-moduler, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge

Sågbäckgymnasiet - Bright and inspiring learning environment. Photo: STAMERS KONTOR

Hans Almgren är väl medveten om vikten av att skapa en inlärningsmiljö som både är inspirerande och respektabel. En yrkesskola riskerar alltid att betraktas som ett andrahandsval, erkänner han, och det är därför miljön är så viktig.

"Det är förmodligen sant att yrkesutbildningar inte har hög status, men vi ska vara bäst inom vår sektor. Våra elever är viktiga och vi vill att de ska få vara i en trevlig och behaglig miljö. Det påverkar deras självförtroende och deras vilja att studera."

Aktiviteten ökar i en ljus och rymlig miljö

Inomhus är förändringen markant. Det bruna trådglaset i de gamla takljusen gjorde inomhusmiljön dunkel. Det nya flödet av dagsljus har totalt förändrat miljön och märkbart ökat aktiviteten hos eleverna.

"En skola med självkänsla ger eleverna en känsla av stolthet och identitet. Och idag är våra elever stolta" - Eva Källen, Lärare

ebook - Överväganden vid renovering av takljus i kommersiella byggnader

Related articles

Före- och efterbilder av renovering av takfönster med VELUX modulära takfönster

Det finns flera faktorer som påverkar hur framgångsrika renoveringsprojekt för kommersiella takljus blir. Från att välja rätt dagsljuslösning och få rätt teknisk rådgivning till installationssupport och löpande service och underhåll. Tidsplanerna är ofta snäva, så det är bra att ha med en takljustillverkare som kan erbjuda stöd, kunskap och teknisk expertis som kan leverera ett renoveringsprojekt inom en fastställd tidsram.

Interiör före- och efterbild av en Grillodur takfönsterinstallation som en del av ett renoveringsprojekt i Schweiz

När man väljer en ny dagsljuslösning som en del av ett renoveringsprojekt spelar förståelsen för byggnadens funktionalitet en viktig roll i beslutsfattandet. Om man kan fastställa vilka faktorer som påverkar design, specifikation och installation kan man fatta bättre beslut.