Full teknisk support under hela renoveringsprojektet


Före- och efterbilder av renovering av takfönster med VELUX modulära takfönster
Före- och efterbilder av renovering av VELUX modulära takljusmoduler.

Det finns flera faktorer som påverkar hur framgångsrika renoveringsprojekt för kommersiella takljus blir. Från att välja rätt dagsljuslösning och få rätt teknisk rådgivning till installationssupport och löpande service och underhåll. Tidsplanerna är ofta snäva, så det är bra att ha med en takljustillverkare som kan erbjuda stöd, kunskap och teknisk expertis som kan leverera ett renoveringsprojekt inom en fastställd tidsram.

Specificera rätt lösning för ditt byggprojekt

Ett tidigt samarbete med en takljustillverkare kan bidra till att säkerställa att specifikationen för dagsljuslösningar uppfyller målen för ett renoveringsprojekt. Nya takljuslösningar kan behöva passa in i befintliga öppningar eller specificeras som en del av ett helt nytt tak. Stöd på plats med takundersökningar finns tillgängligt för att bedöma det befintliga taket och dess behov. Genom att samarbeta med en dagsljusleverantör kan man också få svar på frågor som rör aktuella regler och standarder för takljus. Moderna takljuslösningar erbjuder ett alternativ som passar nästan alla situationer.

På Almere Centrum Railway Station i Nederländerna omfattar en uppgradering av takljus. Det nya glastaksystemet skulle spegla utseendet hos den befintliga takljuslösningen men uppfylla dagens krav på regelverk och prestanda. Renoveringen omfattar robust 4 mm glas som kan absorbera höga vindkrafter.

Taket på järnvägsstationen Almere Centrum. Installatörerna arbetar med kupolformade takfönster och strukturella glassystem

Taket på järvägsstationen Almere Centrum. Installatören arbetar med takljuskupoler och glastak.

Teknisk expertis: arbete med befintliga taköppningar

Genom att samarbeta med en takljusrtillverkare kan man säkerställa att lösningarna är skräddarsydda för den befintliga takkonstruktionen och takljusöppningarna. Befintliga öppningar är inte alltid konsekventa i storlek och form och passar kanske inte standardstorlekar för takljus. Takets bärförmåga påverkar också den maximala vikten för nya dagsljuslösningar. Att kunna välja från ett brett utbud av tillgängliga lösningar är önskvärt för att se till att du hittar den perfekta lösningen. Det kan vara nödvändigt att "mixa och matcha" produkter, till exempel att använda lättare polykarbonatlösningar för att uppnå vissa prestandakrav och tyngre glasprodukter för att uppnå andra.

ebook - Överväganden vid renovering av takljus i kommersiella byggnader

Installationsstöd för att uppfylla specifika mål för renovering av takljus

Beroende på vilken takljuslösning som efterfrågas kan en takljustillverkare vägleda dig genom installationsprocessen och informera dig om vilka alternativ som finns. Det finns också utbildningsmanualer och support på plats från specialiserade installatörer som hjälper dig att uppnå projektmålen.

Genomfallskydd förbättrar säkerheten vid installation av takljus och för underhållspersonal som kommer upp på taket. Takljus som inte är bräckliga och som uppfyller alla gällande tillverkningsstandarder har slagtålighet och genomfallskydd, antingen med laminerat glas eller integrerade säkerhetsgaller.

VELUX Commercial installerade alla takljuslösningar på Almere Centrum. Solpaneler (BIPV = Built in Photo Voltaic Cells) integrerades också i sluttande glaspaneler som en del av ett hållbarhetsmål för att göra Almere Centrum till den grönaste stationen i hela landet. Detta projekt var mångfacetterat och levererades i tid med förhandsspecifikationer, akut planering och en snabb leverans av dagsljuslösningar.

End-to end-support inklusive service och underhåll

På VELUX Commercial förstår vi vikten av att stödja dig genom ett kommersiellt projektprogram - från produktval och teknisk rådgivning, till installation och service efter försäljning.

Kontinuerlig support innebär att teknisk expertrådgivning ges av teammedlemmar som är redo att hjälpa till med alla frågor du kan tänkas ha. Vi erbjuder en rad eftermarknadstjänster som hjälper dig att underhålla din takljuslösning under hela dess livscykel.

En byggnadsarbetare och en kollega tittar upp på ett takfönster från insidan av en renoverad byggnad

En byggnadsarbetare och en kollega tittar upp på ett glastak från insidan av en renoverad byggnad.

Om VELUX Commercial

VELUX Commercial erbjuder lösningar som ger fullständig flexibilitet för dagsljus och naturlig ventilation, rök- och värmeavskiljning samt underhåll. Vår produktplattform omfattar lanterniner och takljuskupoler, takljusband och glastak. Vi erbjuder flexibilitet i produktdesignen och en rad olika tillbehör.

Vår expertkunskap och dedikerade support gör VELUX Commercial till din föredragna partner för dagsljus- och ventilationslösningar.

Relaterade artiklar

Takljuslösning med Nordljus 40–90˚-moduler, Sågbäcksgymnasiet, Huddinge

2012 avslutades mer än 10 års diskussioner när kommunen antog en renoveringsplan för den gamla yrkesskolan i Huddinge. Skolan byggdes 1961 och representerade en klassisk 60-talsarkitektur och var av god kvalitet.

Interiör före- och efterbild av en Grillodur takfönsterinstallation som en del av ett renoveringsprojekt i Schweiz

När man väljer en ny dagsljuslösning som en del av ett renoveringsprojekt spelar förståelsen för byggnadens funktionalitet en viktig roll i beslutsfattandet. Om man kan fastställa vilka faktorer som påverkar design, specifikation och installation kan man fatta bättre beslut.