Klassrumsdesign: En arkitekts guide till att skapa elevdelaktighet i klassrum


Av VELUX Commercial
Barn i klassrummet med mycket dagsljus
Barn i klassrummet med mycket dagsljus

Att ge unga skolbarn en känsla av delaktighet i "deras" klassrum främjar självkänslan och ansvarskänslan. Det har även visat sig förbättra studieresultatet.

Den senaste stora vågen med skolbyggnation i Europa var under 1970-talet. Därför behöver de flesta skolorna nu renoveras. Sedan skolorna byggdes på 1970-talet har många studier om hur skolans fysiska miljö, speciellt utformningen av klassrum, påverkar elevernas inlärning genomförts.

HEAD-projektet är en sådan studie (2015)¹. Studien undersökte 153 klassrum från 27 olika skolor över hela Storbritannien. Undersökningen visade att klassrummets fysiska utformning kan påverka barnens inlärning med upp till 16 % samt rekommenderar att förbättringar av klassrumsdesign, såsom mer naturligt dagsljus, bättre ventilation och förbättrad akustik är centralt för inlärningen.

HEAD-projektet studerade också effekten av SIN-designprinciperna – stimulering, individualisering och naturlighet – om barns inlärning.

Det visade sig att en fjärdedel av ovannämnda variation i inlärning berodde på individualisering (eller bristen på det) i klassrum. Barnens studieresultat förbättrades med andra ord markant i klassrum där de kände delaktighet och där klassrummet i sig gav möjlighet till olika inlärningssätt.

E-bok: Designa fantastiska skolor: åtta exempel på hur takljusmoduler förbättrar inlärningen

Främja delaktighet i klassrummet

Fysisk och psykologisk forskning tyder på att personanpassning av utrymmen är en viktig faktor för utvecklingen av en persons identitet och självkänsla. Flera studier har också funnit att trivsamma och personliga utrymmen är bättre för att absorbera, memorera och minnas information.

Klassrum där barn kan visa egna projekt, konstverk osv. har också visat sig främja ett ökat deltagande och engagemang i inlärningsprocessen.

I Clever Classrooms-rapporten, sammanfattningsrapporten för HEAD-projektet, tas en rad viktiga faktorer upp. Dessa faktorer är viktiga för att hjälpa barn att identifiera sig med "deras" klassrum. Några av rekommendationerna i rapporten är:

 • Klassrummet bör ha en distinkt rumsdesign eller egenskaper som gör att barnet känner sig hemma omedelbart.
 • I klassrummet bör det finnas möjlighet att visa upp barnens arbete på väggar och särskilda utställningsbord.
 • Klassrummet bör innehålla personliga element som namnmärkta klädhängare, skåp eller lådor för varje elev.
 • Skrivbord och stolar ska vara bekväma, intressanta och ergonomiska utifrån barnens ålder och storlek.

Skapa flexibilitet

Alla klassrum kräver en viss flexibilitet för att tillgodose olika inlärningssätt.

Några av rekommendationerna är:

 • Tydligt definierade avskilda områden eller avskilda rum.
 • Varierade planlösningar för att skapa en mängd olika aktivitetsområden för yngre elever. För äldre elever är mer fyrkantiga och större rum mer effektiva.
 • Ha tillräckligt med och tillgänglig förvaring.
 • Stora, tillgängliga väggytor gör att det går att informera och visa upp elevernas arbete på ett flexibelt sätt.
 • Olika inlärningszoner för lekbaserad inlärning för yngre barn, med tydliga vägar mellan zoner.
 • Flexibel placering av bänkar och möbler.

Barn tillbringar mer tid i skolan än på någon annan plats, bortsett från deras hem. I genomsnitt tillbringar barn cirka 200 dagar per år i skolan. 70 % av tiden tillbringas i klassrum. Att göra dem delaktiga i "deras" klassrum och ge dem flexibla inlärningsmiljöer borde vara en integrerad del i all skoldesign, nu och i framtiden.

Källor

 1. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester

Relaterade artiklar

Takljusband 5–30° och Nordljus 25–90° i skolacampus Bütze Wolfurt, Österrike

Stimulering, färger och visuell komplexitet är viktigt för att skapa en levande inlärningsmiljö i klassrum. Vad är en sund balans mellan understimulering och överstimulering?

Aarup kommunbyggnad byggs om till förskola

Skolor är komplexa miljöer, där ett brett spektrum av faktorer samspelar för att bestämma vilken erfarenhet barnen kommer att ha, oavsett om de är fysiska, intellektuella eller sociala.

Dagsljus och takljuslösningar i skoldesignen

Har du någonsin tänkt på att 64 miljoner europeiska barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans bortsett från sitt eget hem?

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du att väl utformade klassrum kan göra en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper kan öka elevernas inlärningsförmåga. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dagsljus och elektriskt ljus kan påverka inlärningsförmågan.

Hessenwaldschule med VELUX modulära takljusmoduler

Hessenwaldschule i Weiterstadt, Tyskland, är ett exempel på energieffektiv, samtida arkitektur som erbjuder en ny pedagogisk undervisningsmodell. Som en central del av både undervisningsmodellen och bygganden finns ett väl upplyst och välventilerat trevåningsatrium.

Ryparken Lille Skole med VELUX takljusmoduler

Ryparken Lille Skole ("Ryparkens lilla skola") ligger i en sekelgammal före detta textilfabrik i Köpenhamn. I åratal led skolan och dess användare av byggnadens bristande förhållanden, fram till början av 2010-talet när skolstyrelsen beslutade att sätta igång med ett större renoveringsprojekt.