Bättre akustik betyder bättre undervisning


Av VELUX Commercial
Takljuslösning med Takljusband 5–30˚-moduler, Hessenwaldschule, Weiterstadt, Frankfurt, Tyskland
Hessenwaldschule med VELUX takljusmoduler

Väl utformade klassrum kan bidra till att öka elevernas studieresultat. En av de avgörande faktorerna är en bra akustikmiljö. I den här artikeln tittar vi närmare på vad ljud i klassrummen verkligen innebär och hur arkitekter och designers kan minimera de negativa effekterna.

De flesta som har satt sin fot i ett klassrum vet att buller är ett ständigt aktuellt problem.

Ibland är det frånvaron av ljud som är mest uppseendeväckande. Det indikerar vanligtvis att eleverna håller på och lär sig något, på egen hand, i grupper eller genom att lyssna på läraren.

Det är dock när ljudnivån är för hög som elevernas inlärningsförmåga kan försämras.

Forskare tror att buller leder till:

 • lägre produktivitet
 • ökad mental utmattning
 • stress

När forskare från University of Salford i Manchester genomförde sin Clever Classrooms-studie (2015)¹ drogs slutsatsen att den akustiska miljön i ett klassrum är en kritisk faktor för barnens studierelaterade och psykosociala prestationer²⁻³.

e-boken: Bygga bättre skolor: Sex sätt att hjälpa våra barn med inlärningen

Två typer av buller

Det finns två olika typer av ljud som påverkar den akustiska miljön i klassrummet: inomhusljud och utomhusljud.

Inomhusljud kan delas in i två olika källor: luftburet ljud och ljud som fortplantar sig genom själva byggnaden.

 • Luftburet ljud brukar härröra från mänskliga aktiviteter eller mekaniskt buller i angränsande rum. Det färdas genom luft, väggar, golv och tak.
 • Ljud som fortplantar sig genom byggnaden kommer från människor eller mekanisk utrustning i utrymmen ovanför eller nedanför, eller genom marken.
 • Inomhusljud motverkas vanligtvis med inbyggd ljuddämpning med hjälp av möbler, mattor och andra ljudabsorberande material.

Utomhusljud kommer från byggnadens omgivning.

 • Avståndet från ljudkällor har stor inverkan på uppfattningen av yttre buller: det gör också förekomsten av hinder för buller som byggnader, träd osv.
 • Olika källor skapar olika typer av ljud. Trafik skapar till exempel ett lågfrekvent ljud, medan fågelsång har hög frekvens.
 • Vägtrafik är den största källan till utomhusbuller. 13 % av befolkningen i Europa störs av buller från vägtrafik.

Önskvärda ljud

Klassrum kommer aldrig att vara helt ljudfria, vilket de inte heller bör vara.

Vid en mätning av ljudtrycket ligger kontor med öppen planlösning i allmänhet på ca 70 decibel. Om du någonsin varit i ett rum fullt av barn vet du att barn vanligtvis inte är tystare än din genomsnittliga kontorsarbetare, även när han eller hon blir ombedd att sitta ner och fokusera.

70 decibel i ett öppet kontorslandskap är cirka 10 decibel högre än ett vanligt samtal och 20 decibel högre än det normala ljudtrycket som genereras i ett vardagsrum eller kök. Rum med många människor i sig tenderar att vara bullriga, klassrum ännu värre.

En fullständig frånvaro av buller är därför inte realistiskt. Snarare bör ambitionen vara att skapa de rätta förutsättningarna för att producera och ta till sig önskvärda ljud och rätt ljudnivåer.

I klassrummet ska läraren kunna undervisa. Eleverna ska kunna höra läraren, högt och tydligt.

I de följande avsnitten kommer vi att titta på några av de åtgärder som designers och arkitekter kan vidta för att säkerställa en tillfredsställande akustikmiljö i klassrum. Vi kommer att fokusera från tre olika håll: utomhusbuller, inomhusbuller och rumsform.

Utomhusbuller

Utomhusbuller kan vara en källa till frustration för lärare, särskilt eftersom det är svårt att kontrollera.

Clever Classrooms-studien pekar på att klassrummen, när det är möjligt, bör vara placerade på avstånd från områden med mycket aktivitet, som skolgården, idrottsanläggningar och entréer.

Trafikbuller är ofta svårt att helt stänga ute, men kan minskas med hjälp av akustisk dämpning som träd och buskar.

Fönster med bullerdämpande egenskaper är avgörande för att minska buller utifrån. Reducering av regnljud är särskilt viktigt. Enbart regnljud från fönster har en ljudtrycksnivå på 40 decibel.

Inomhusljud

Inomhusakustiken kan förbättras genom att förse klassrum med stora mattor. Om mattor verkar olämpliga eller opraktiska för ändamålet kan arkitekter överväga gobelänger eller väggdekorationer av textil.

Andra typer av tjockt tyg/material kan användas för att dekorera klassrum, till och med projektarbete som skapats av eleverna själv med den här typen av material.

När inomhusljud ska reduceras kan heltäckningsmattor eller stora mattor vara mycket effektiva, men småjusteringar kan också ha en betydande effekt. Till exempel ger stolar och bord med gummifötter mindre buller. Detta gäller för alla rum med bord och stolar, men särskilt i ett klassrum fullt av rastlösa barn.

Rumsform

Klassrumsdesign ska göra det möjligt för elever att sitta närmare läraren, vilket gör att lärare lättare hörs. I rektangulära rum med ett större längd till bredd-förhållande är en sådan placering oftast lättare. Det ger också fler presentationsmöjligheter.

Källor

 1. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester
 2. Crandell, C., Smaldino, J. (2000) Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment,Language, Speech, and Hearing Services in Schools, Vol. 31, 362–370, October 2000
 3. Picard, M., Bradley, J. (2001) Revisiting speech interference in classrooms, Audiology 2001, 40: 221- 244
 4. DEIC

Relaterade artiklar

Barn i klassrummet med mycket dagsljus

Att ge unga skolbarn en känsla av delaktighet i "deras" klassrum främjar självkänslan och ansvarskänslan. Det har även visat sig förbättra studieresultatet.

Takljusband 5–30° och Nordljus 25–90° i skolacampus Bütze Wolfurt, Österrike

Stimulering, färger och visuell komplexitet är viktigt för att skapa en levande inlärningsmiljö i klassrum. Vad är en sund balans mellan understimulering och överstimulering?

Aarup kommunbyggnad byggs om till förskola

Skolor är komplexa miljöer, där ett brett spektrum av faktorer samspelar för att bestämma vilken erfarenhet barnen kommer att ha, oavsett om de är fysiska, intellektuella eller sociala.

Dagsljus och takljuslösningar i skoldesignen

Har du någonsin tänkt på att 64 miljoner europeiska barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans bortsett från sitt eget hem?

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du att väl utformade klassrum kan göra en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper kan öka elevernas inlärningsförmåga. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dagsljus och elektriskt ljus kan påverka inlärningsförmågan.

Hessenwaldschule med VELUX modulära takljusmoduler

Hessenwaldschule i Weiterstadt, Tyskland, är ett exempel på energieffektiv, samtida arkitektur som erbjuder en ny pedagogisk undervisningsmodell. Som en central del av både undervisningsmodellen och bygganden finns ett väl upplyst och välventilerat trevåningsatrium.