Prisbelönt produkt

Steplösning Takljusband/Ryggås

Flera rader med takljusmoduler som sammankopplas till ett stort glastak

Lämplig för:

 • Platta tak
 • Släta takmaterial ​
 • Extra stora taköppningar ​
 • Takljusets installationshöjd 5–25° 

Viktiga fördelar:

 • Prefabricerad lösning för stora glastak
 • Elegant design med möjlighet till smala balkar mellan raderna/stegen
 • Maximalt dagsljus genom taket
   
Step-lösning Takljusband
Se galleriet

VELUX Steplösningen tilldelas Red Dot Award inom kategorin produktdesign 2020. 2019 fick lösningen Archiproducts Design Award. Läs mer om utmärkelserna genom att klicka på logotyperna.

Verktyg och instruktioner

Produktinformation

 • I korthet

  Step-lösningarna möjliggör fantastiska dagsljusdesigner i byggnader med stora, öppna atrium. 

  Step Takljusband 5-25° består av flera rader av modulära takljus installerade nära varandra med hjälp av skarvfästen. 

  Step Väggmonterad takljusband 5-25° består av flera rader av modulära takljus installerade mot en vertikal vägg i toppen. 

  Step Ryggås 25° består av en självbärande ryggås med en eller flera rader av moduler under, på ena eller båda sidor eller nocken. 

  Step ryggås på balk 5-25° består av ryggås installerad i en stödjande horisontell balk med en eller flera rader av moduler under, på en eller båda sidor av nocken. Stödbalken möjliggör en monteringslutning mellan 5° och 25°. 

  Raderna är sammankopplade med en fabrikstillverkad intäckningsplåt som säkerställer att vattnet rinner ned mellan raderna. Raderna måste stödjas av stödbalkar på insidan av byggnaden.


  Takljusmoduler levereras med 10 års garanti på moduler och intäckningsplåtar.

  VELUX takljusmodulsspecialister ger stöd under design, specifikation och installation, inklusive designen av stödbalkar. Observera att konstruktionsbalkar och underkonstruktioner inte ingår i VELUX leverans. 

   

  Läs mer om underkonstruktioner

  Visa ett interaktivt 3D-tvärsnitt av modulära takljusmoduler.

  Illustration av Step-lösning Takljusband - VELUX takljusmoduler

  Steplösning Takljusband 5–25°

   

  Illustration av Step väggmonterad takljusband lösning för modulära takljus

  Step väggmonterad takljusband 5-25°

   
  Illustration av Step-lösning Ryggås

  Steplösning Ryggås 25°

   

  Illustration av Step-lösning Ryggås på balk

  Steplösning Ryggås 5–25° på balk

   

 • Funktioner och storlekar

  VELUX takljusmoduler finns i ett stort antal standardstorlekar och med en rad funktioner:

  Fast takljusmodul

  1. Fast takljusmodul 

  Motordriven takljusmodul med komfortventilation

  2. Motordriven takljusmodul med komfortventilation.
  Kedjemotor 260 mm.

  Motordriven takljusmodul med rökventilation öppnas upp till 700 mm på mindre än 60 sekunder

  3. Motordriven takljusmodul med rökventilation.
  Kedjemotor öppnas upp till 700 mm på mindre än 60 sekunder.

  Följande minsta och högsta mått gäller för VELUX takljusmoduler:

  1. Modulbredd: 675–1 000 mm
  2. Modulhöjd: 600–3 000 mm 

   

  Storlekar

  Se storleksalternativ för fasta moduler och moduler med komfort- och rökgasventilation.
  Gå till Storleksdiagram

  Varningstriangel

  VELUX Modulära takljus med komfortventilation uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 60335-2-103 (2015). Därför kan takljus med komfortventilation installeras inom räckhåll, det vill säga vid installationshöjder under 2,5 m över golvnivå (invändigt) och marknivå (utvändigt). Vi rekommenderar att du följer nationella föreskrifter och överväger om den planerade specifika användningen av byggnaden kräver ytterligare säkerhetsåtgärder som måste vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. För mer detaljer och information om rökventilerande modulära takljus, se den tekniska handboken och säkerhetsriktlinjerna som levereras med varje produkt. Om VELUX rullgardiner är installerade, vänligen följ rekommendationerna. 

   
 • Detaljer

  VELUX takljusmodulssystem är en nyckelfärdig lösning som består av prefabricerade takljusmoduler med dedikerade beklädnader, intäckningsplåtar och diffusionsspärremsor som gör det möjligt att konstruera vattentäta takljus och glastak.

  Komfortventilation är möjlig via en integrerad kedjemotor som kan styras med VELUX INTEGRA® systemet eller det byggnadsstyrsystem du föredrar. Rökgasventilation kan endast styras med det byggnadsstyrsystem du föredrar.

  För optimal reglering av dagsljus och värme överväg rullgardiner som kan förmonteras i fabriken.

  Visa ett interaktivt 3D-prov av modulära Modular Skylight-systemetjusmoduler.

  Prefabricerade VELUX takljusmoduler

  Prefabricerade VELUX modulära takljus kommer med perfekt matchande beklädnad, intäckningsplåt och rullgardiner. 

 • Glas

  VELUX takljusmoduler finns med vanliga 2- eller 3-lågenergiglas med följande egenskaper:​ 

  • Isolerglas (Ug-värden ned till 0,5 W/m²K)
  • Härdat glas på utsidan
  • Laminerat säkerhetsglas på insidan
  • Fallskydd
  • Ljudisolering (trafik, regn och hagel)
  • ​Varmkant (bevarar isoleringsegenskaperna över tid och minimerar risken för kondensation vid rutans kanter)
  • Step-ruta (leder bort vatten från enheten)
  • Solskyddsbeläggning (tillval)
  Glasrutor för VELUX takljusmoduler

  Alla glasrutor finns med Step-glas på utsidan för att säkerställa vattentäthet (klass E1200, EN 12208:2000).  

 • Prestanda

  Profilerna (båge och karm) på VELUX takljusmoduler ​är tillverkade av stränggjuten glasfiber (80 %) och polyuretankomposit (20 %). Kompositmaterialet ger hög isoleringsprestanda och värmestabilitet samt utmärkt profilstyvhet och böjhållfasthet.  

  Tack vare prefabriceringen kan vi testa våra produkter i mycket hög utsträckning mot alla tänkbara risker och belastningar. Test utförs i kontrollerade miljöer i enlighet med harmoniserade standarder för både fönster och dörrar samt för rök- och värmestyrsystem.
  Prefabricerade VELUX takljusmoduler levereras med lågenergiglas som ger ett sammantaget lågt U-värde

  Tillsammans med lågenergiglasrutor har takljusmodulerna ett totalt U-värde för karm- och glaskonstruktioner som är bland de lägsta på hela takljusmodulsmarknaden (Uw-värden ned till 0,86 W(m2/K)).  

VELUX Step lösning

Design som skapar maximalt med dagsljus

e-bok

​Ladda ner e-boken och lär dig hur den sammankopplade och eleganta utformningen av VELUX Step-lösningen ger maximalt med dagsljus och ett bekvämt inomhusklimat.

Installation av Step-lösningen på svensk skola

Video

Få en inblick i hur vår Step-lösning förser skolbyggnaden i Malmö, Sverige, med mer dagsljus som förbättrar barnens inlärningsförmåga. Följ installationen av Step-lösningen noggrant och lär dig mer om fördelarna med att integrera den nya lösningen i kommersiella byggnader.

Bli inspirerad av våra referenser