{{curreentCase.CaseSelected.Header}}

Takljusmoduler bidrar till hållbar design

I Köpenhamn har den nästan 100 år gamla Grøndalsvængets skola genom gått en renovering och ombyggnation för att skapa ytterligare utrymme för sport, musik och studier. Det här hållbara projektet inkluderar en renovering av den befintliga huvudbyggnaden samt två nya byggnader. De här byggnaderna har utformats för att transformera utbildningslokaler. Takljusmoduler har installerat för att transformera byggnaden och optimera dagsljus och frisk luft samt stimulera eleverna i byggnaden.

Byggnader med hållbara mål

JJW Arkitekters hållbara designplaner resulterade i att 250 000 tegelstenar från området återanvändes. På så sätt kunde man bevara stilen och historien som finns i området. Beslutet togs för att säkerställa att byggnadens stämde överense med det uttryck och den arkitektur som finns i närområdet. Detta gjorde med hjälp av de återanvända tegelstenarna från ett närliggande sjukhus.

Det installerades 77 Nordljus för att säkerställa att dagsljus är tillgängligt i hela den nya skolbyggnaden. Genom att få in dagsljus via taket samt fasaden behöver man icke vara lika beroende av elektrisk belysning. Naturlig ventilation minskar behovet av mekanisk ventilation under varma månader och hjälper till att sänka koldioxidnivåerna.

Dagsljus och ventilation har sänkt elförbrukningen vilket är i enligt målen för hållbarhet. Det speglar skolans värderingar där fokus ligger på att ha en innovativ syn på studier. Över 300 elever och 25 anställda kan nu njuta av fritidsaktiviteter, moderna klassrum och inbjudande gemensamma utrymmen i de två nya byggnaderna.

Aktiva utrymmen förvandlade av dagsljus

I nybyggnationen har en känsla av utrymme och harmoni skapats med hjälp av dagsljus och ventilation. Med takljusmodulerna som är vända mot norr kan människorna i byggnaden njuta av en naturligt dagsljus utan överexponering av solljus. Minskad bländning gör det tryggare och trevligare för eleverna att engagera sig i sporter, till exempel gymnastik och volleyboll.

Innan utbyggnaden såg man en brist på koncentration och fokus hos eleverna. Möjligheten för lärarna att arbeta effektivt med digitala whiteboards påverkades av överexponering av sol under vissa stunder på dagen. Hettan kunde också vara ett problem under varma månader vilket ledde till högre kostnader till följd av bristen på naturlig ventilation i huvudbyggnaden. Detta ledde till att man valde Nordljus till två nya byggnader.

Flera takljus kommer med integrerade rullgardiner för hantering av inomhusmiljön. Dagsljus och frisk luft genom taket gör att människor i byggnaden mår bättre och i mindre utsträckning slipper exempelvis huvudvärk och trötthet. Istället kan de fokusera i längre perioder.

Översikt


{{property.PropertyName}}

{{pValue.PropertyValue}}

Arkitektritningar

Produkter som används i projektet

5 x Nordljus

Nordljus 25–90°

En takljuslösning för lutande tak, utbyggnadstak eller sågtak.

Illustration av Nordljus-lösning Läs mer
4 x Takljuskupoler i akryl

Fyrkantiga takljuskupoler i akryl

Klassiska takljuskupoler i akryl som förutom sin utmärkta komfort också är godkända för brandventilation med klassningen DS/EN 12101-2.

Illustration av Takljuskupoler Läs mer

Antal moduler:
77 nordljusmoduler
4 takljuskupoler i akryl

Projektstorlek:
Ny skolbyggnad 2 754 m²; ny musik- och sportbyggnad: 1 629 m²; renovering 5 100 m², utemiljö 10 000 m².

Nordljus 25–90°

En takljuslösning för lutande tak, utbyggnadstak eller sågtak.

Illustration av Nordljus-lösning Läs mer

Fyrkantiga takljuskupoler i akryl

Klassiska takljuskupoler i akryl som förutom sin utmärkta komfort också är godkända för brandventilation med klassningen DS/EN 12101-2.

Illustration av Takljuskupoler Läs mer

Kristoffer Gregersen

Rektor, Grøndalsvængets skola

I vår nya skola, musik- och sportbyggnaden, ger dagsljus och frisk luft en känsla av att man är välkommen varje dag. Som team fokuserar vi på undervisningsrollen och hur vi på bästa sätt kan stötta de yngre barnen på vår skola i stället för att prata om problem som att det är instängt i klassrummen. I vårt personalrum är inomhusmiljön inte längre ett problem, vi pratar ofta i positiva ordalag om dagsljuset och den friska luften.

Kristoffer Gregersen

Rektor, Grøndalsvængets skola

När man ser att barn och lärare är glada är det roligt att vara rektor. Vi vill skapa bästa möjliga miljö för undervisning och inlärning. När jag går runt i skolan blir jag glad över att se att människor är lyckliga. Med dagsljus och en bra inomhusmiljö har vi en skolmiljö där alla kan göra sitt bästa.

Ikon för prisförslag

Få ett prisförslag

Be om ett prisförslag för din takljusmodullösning.

Få ett prisförslag
Projektsupport till takljuslösningar

Vi finns här om du behöver hjälp

Våra takljusmodulsspecialister är beredda att hjälpa dig genom hela processen – från design till installation.

Få projektsupport

Andra referenser