Steplösning

Flera rader med glaspaneler sammankopplade för stort dagsljusinsläpp

Lämplig för:

 • Platta och sluttande tak
 • Platt och texturerat takmaterial
 • För extra stora taköppningar
 • Monteringsvinkel mellan 25-60 grader

Viktiga fördelar:

 • Prefabricerat men ändå projektspecifikt glassystem
 • Olika hörnlösningar ger designfrihet
 • Smala och grunda profiler för optimal dagsljusinströmning
 • Ingen extern synlig skillnad mellan fasta paneler och ventilationspaneler
Lösning med ryggås i Metro Shopping Centre i Storbritannien. Interiör vy.
Se galleriet

Relaterade dokument och länkar

Produktinformation

 • I korthet

  En Step-lösning konfigureras genom att installera flera rader med paneler ovanpå varandra med hjälp av en strukturell balk för att ansluta raderna. Step-lösning med takljusband kan installeras mellan 15-90°. Step-lösning med ryggås kan installeras mellan 25-60 grader.

  Glaspanelsystemet erbjuder flera hörnlösningar som ytterhörn, innerhörn och vertikala glasgavlar, vilket gör systemet idealiskt för renovering eftersom det kan utformas för att passa ett redan befintligt hål i taket.

  Panelerna och huvuddelarna av tillbehören är prefabricerade vilket underlättar en snabb och säker installation.

  VELUX glaspaneler levereras med 10 års garanti på paneler och intäckningsplåtar. Motorer och elektriska komponenter som ingår i glaspanelsystemet har tre års garanti.

  VELUX glasrutespecialister erbjuder support i form av design, specifikationer och installation, inklusive en projektspecifik underkonstruktionsritning med mätningar för den yttre geometri. Observera att underkonstruktioner inte ingår i VELUX leverans.

  Ryggåspaneler med steps och gavlar med ytterhörn

  Step-lösning med ryggås med ytterhörn i ändarna.

  En gavel är en utvändig hörnlösning som används för att koppla ihop två intilliggande sluttande sidor av takljuspaneler.

  Ett innerhörn är en inåtvänd hörnlösning som används i anslutningen mellan två separata glaslösningar.

 • Detaljer
  Den prefabricerade panelen består av aluminiumramprofiler med en glasruta förseglad med ett UV-beständigt tätningsmaterial. När panelerna sammanfogas på plats måste den yttre tätningen och en invändig dräneringsprofil monteras för att säkra dränering.
  Glaspanelsystemet levereras med installationsprofiler, packningar och intäckningsplåtar, vilket garanterar en vattentät lösning.
  Konstruktion av takljusmodul Monolight

  Tvåglas
  Panelfoghöjd 82 mm
  Panelfogbredd 50 mm 

  Treglas
  Panelfoghöjd 106 mm
  Panelfogbredd 52 mm

  VELUX öppningsbara glaspaneler erbjuder flera olika motorer när du specificerar panelerna. Det är möjligt att konvertera en rektangulär fast panel till en öppningsbar panel genom att efterinstallera en synlig motor ställdon och en tvärbalk.
 • Funktion och storlekar
  VELUX glaspaneler finns i en mängd olika storlekar och med olika funktioner:
  Illustration av VELUX glaspanel med takljusband
  1. Fast panel – rektangulär eller formad
  2. Motordriven komfortventilationspanel
  3. Motordriven rökluftpanel

  Storlekar

  Se storleksalternativ för fasta och öppningsbara moduler

  Gå till storleksalternativ

   

  VELUX glaspaneler har en rekommenderad installationshöjd på minst 2,5 meter över golvet (inomhus) respektive marken (utomhus). Om du väljer att installera modulerna på en lägre höjd måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. Det finns inte några särskilda instruktioner eller åtgärder som kan vidtas för att undanröja den risk som uppstår till följd av installationer lägre än 2,5 meter.
 • Glas

  VELUX glaspaneler levereras med vanliga lågenergi två- eller treglas med följande egenskaper:

  • Isolerglas (Ug-värden ned till 0,5 W/m2/K)
  • Härdat ytterglas (tillval)
  • Heat soak testad (tillval)
  • Laminerat säkerhetsinnerglas
  • Varm kant (bevarar isoleringsegenskaperna över tid och minimerar risken för kondensation vid rutans kanter)
  • Solskyddsbeläggning (tillval)