Lösningar med glaspaneler

Utforska de olika glaspanellösningarna

VELUX glaspaneler kan konfigureras i flera lösningar genom att kombinera de olika installationsalternativen med gavlar och hörnlösningar. Systemets projektspecifika karaktär gör att du kan utforma nästan vilken dagsljuslösning som helst för offentliga och kommersiella byggnader.

Översikt över möjliga lösningar med VELUX glaspaneler

1) Ytterhörn

Ett ytterhörn är en utåtvänd hörnlösning som ansluter två intilliggande sluttande takljus. Det används ofta för att skapa gavlar med ytterhörn i ryggåsar.

2) Innerhörn

Ett innerhörn är en inåtvänd hörnlösning som används i anslutningen mellan två separata takljus. Det kan användas för att ansluta två intilliggande byggnader.

3) Vertikal glasgavel

En vertikal glasgavel är en sektion med vertikala glaspaneler som består av en eller flera paneler belägna i slutet av lösning med takljusband eller ryggås.

4) Steplösningar

VELUX glaspaneler kan konfigureras i en step-lösning genom att installera flera rader med paneler ovanpå varandra med hjälp av en strukturell balk för att ansluta raderna.

5) Pyramidlösningar

Ett pyramidtakljus består av tre eller flera triangulära glasade sidor, anslutna med utvändiga hörn. För en liten lösning går det att skapa en självbärande pyramid, för större lösningar krävs en stödstruktur med ytterhörn och balkar.

6) Takljusband

Takljusband är enkla rader med VELUX glaspaneler installerade mellan 15-90° på antingen en förhöjning (på ett platt tak) eller en icke-utskjutande installation i ett sluttande tak. Lösningar monterade mot en vertikal vägg kan installeras i vinklar mellan 15-60°.

7) Ryggås

Ryggås är två rader med VELUX glaspaneler som är sammankopplade upptill, vilket skapar en ås. För självbärande lösningar ligger installationsvinklen mellan 25-60°. Dessutom går det att installera en lösning med ryggås med en balk vid åsen.