Storleksalternativ

Upptäck designalternativen för VELUX glaspaneler

Illustration av principerna bakom paneldesignalternativ för VELUX glaspaneler

Illustration av principerna bakom paneldesignalternativ för VELUX glaspaneler

Fasta paneler och komfortventilationspaneler

Tvåglas

 

W

 Modulbredd

 264 mm – 1200 mm (fast eller öppningsbarlösning)

 

 Panelbredd

 Modulbredd – 4 mm

 H

 Höjd

 260 mm – 2900 mm

 

 Förhållande

 W/H: 1:6 eller 6:1

 G

 Panelområde**

 max. 2 m2

 β

 Öppningsvinklar

 0° – 45° (maxöppning horisontellt)

 Pv

 Hörnvinklar***

 25° – 155°

 α

 Installationlutning

 15° – 90° (dräneringsspår om lutningen är lägre än 25°)*

Treglas

 

W

Modulbredd

 256 mm – 1200 mm (fast eller öppningsbarlösning)
 651 mm – 1200 mm (dold motor)

 

Panelbredd

 Modulbredd – 6 mm

 H

 Höjd

 250 mm – 3500 mm

 

 Förhållande

 W/H: 1:6 eller 6:1

 G

 Panelområde**

 max. 3 m2

 β

 Öppningsvinklar

 0° – 45° (maxöppning horisontellt)

 Pv

 Hörnvinklar***

 25° – 155°

 α

 Installationslutning

 15° – 90° (dräneringsspår om lutningen är lägre än 25°)*

*Vid installation under 25 grader°tillverkas panelerna med ett spår i botten för att minimera vattenansamling på glaset.
** Baserad på panelens bredd x höjd
*** Bara för fasta paneler

Rökventilationspaneler i enlighet med EN 12101-2

Tvåglas

 

W 

 Modulbredd

 504 – 1200 mm (fast eller öppningsbarlösning)

 

 Panelbredd

 Modulbredd – 4 mm

 H 

 Höjd

 600 mm – 2900 mm

 

 Förhållande

 W/H: 1:6 eller 6:1

 

 Panelområde**

 max. 2 m2

 β 

 Öppningsvinkel

 0° – 45° (maxöppning horisontellt)

 α 

 Installationslutning

 15° – 60° (dräneringsspår om lutningen är under 25°)*

 Glasvikt

 max. 40 kg/m2

Treglas

 

W 

 Modulbredd

 506 mm – 1200 mm (öppningsbar lösning)
 851 mm – 1200 mm (dold motor)

 

 Panelbredd

 Modulbredd – 6 mm

 H 

 Höjd

 500 mm – 3500 mm (öppningsbarlösning)
 500 mm – 2366 mm (dold motor)

 

 Förhållande

 W/H: 1:6 eller 6:1

 

 Panelområde**

 max. 2 m2

 β 

 Öppningsvinkel

 8° – 45° (maxöppnings horisontellt)

 α 

 Installationslutning

 15° – 50° (dräneringsspår om lutningen är under 25°)*

 Glasvikt

 max. 50 kg/m2

*Vid installation under 25° tillverkas panelerna med ett spår i botten för att minimera vattenansamling på glaset.
 ** Baserad på panelens bredd x höjd