Reglering av dagsljus och värme för Takljusmoduler

Ta en närmare titt på vårt stora utbud av produkter för att reglera dagsljus, värme och reflektioner

Reglera dagsljus och värme för att skapa den bästa inomhusmiljön. VELUX takljusmoduler är utformade för att optimera inomhusmiljön och finns med alternativ som integrerade rullgardiner eller specialglas för att reglera dagsljus, värme och reflektioner.

Rullgardiner

Takljuslösning med reglering av dagsljus och värme
Rullgardiner för takljus för att reglera dagsljus och värme
Färg på rullgardin för VELUX takljusmoduler

De helt integrerade rullgardinerna styr dagsljus, värme och solskydd genom takljuset. Rullgardinerna styrs med tunna, frigående trådar som inte syns. Rullgardinerna finns i brandsäkert tyg i grått, vitt och svart.

För ännu snabbare och smidigare installation av takljusmodullösningar kan du även beställa rullgardiner förmonterade direkt från fabriken.

Tyget på VELUX rullgardin dras på två ståltrådar på remskivor som är tillgängliga när rullgardinerna installeras i takljusmoduler inom räckhåll. Därför kan de orsaka allvarliga skador om en person kommer i kontakt med dem under elektrisk drift av rullgardinerna. VELUX rullgardiner har en rekommenderad minsta installationshöjd på 2,5 m över golvnivå (inuti) och marknivå (utanför). Om de installeras under denna nivå måste säkerhetsåtgärd vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. Ingen instruktion eller åtgärd kan eliminera de naturliga riskerna som uppstår till följd av installation under 2,5 m.

Markiser (Renson)

Takljuslösning med markis i samarbete med Renson
Takljuslösning med markis i samarbete med Renson

Installera anpassade markiser för att upprätthålla en trevlig inomhusmiljö. Utomhusmarkisen Topfix® från Renson är anpassad för VELUX takljusmoduler och skyddar interiören från för mycket solvärme. Markiserna kan användas på både fasta och öppningsbara moduler. 

Topfix®-markiserna sitter på monteringsfötter som passar perfekt på utsidan av modulprofilerna. Kontakta din Renson-återförsäljare för mer information.

Glas med solskydd – beläggning

Takljuslösning med glas med solskydd. Lågemissionsbeläggning.

Lågemissionsbeläggning

Takljuslösning med glas med solskydd. Glas med solskyddsbeläggning.

Glas med solskyddsbeläggning

Takljus med glas med solskydd. Glas med avancerad solskyddsbeläggning.

Glas med avancerad solskyddsbeläggning

VELUX takljusmoduler har energibesparande 2- eller 3-glas och tre olika beläggningsalternativ.

Beläggningarna är optimerade för att uppfylla önskade nivåer av solvärmeförstärkning, solskydd, ljustransmittans och färgåtergivning.

Glas med solskydd – opalt och med fritta

Takljuslösning med glas med solskydd. Lågemissionsbeläggning

Lågemissionsbeläggning

Takljuslösning med glas med solskydd. Opalt glas.

Opalt glas

Takljuslösning med glas med solskydd. Ruta med glasfritta.

Ruta med glasfritta

Med opalt glas ger VELUX takljusmoduler ett diskret och enhetligt ljus utan reflektioner. 
Glasfritta används för att skapa en distinkt ljus-/skuggeffekt i byggnaden och delvis reducera reflektioner.

Glas med solskydd – elektrokromt

Takljus med elektrokromt solskydd (SageGlass)

Lågemissionsbeläggning, synlig ljustransmittans 79 %

Elektrokromt glas, synlig ljustransmittans 50 %

Takljuslösning med elektrokromt solskydd (SageGlass)

Elektrokromt glas, synlig ljustransmittans 1 %

VELUX takljusmoduler finns med elektrokroma rutor. Elektrokroma rutor är en isolerad glasruta med en elektronisk beläggning som kan färgas. Beläggningen kan göras mörkare på begäran med hjälp av lågspänning. Möjlighet att förändra nyansen dynamiskt ger utmärkt kontroll över dagsljus, reflektioner och energianvändning med eller utan rullgardiner eller solskydd.
Ett lättanvänt styrsystem gör det möjligt för alla att styra de elektrokroma rutorna via väggbrytare, en mobilapp eller ett byggnadsstyrsystem. Det går också att kombinera dessa tre.

Glas med solceller

Takljuslösning med glas med solceller.
Takljuslösning med glas med solceller.

Green Solution House, Bornholm, Danmark

VELUX takljusmoduler kan levereras med solceller, helt eller delvis täckta. Med lösningen integreras förnybara energikällor i takljuset för att optimera energieffektivitet och takutrymme.

Dessutom skapar solcellspanelerna en skuggeffekt i byggnaden som minskar värmealstringen och reflektioner.

Ifyllnadspanel

Takljuslösning med reglering av dagsljus och värme. Ifyllnadspanel för ventilationsschakt eller för att dölja en vägg.
Takljuslösning med reglering av dagsljus och värme. Ifyllnadspanel för ventilationsschakt eller för att dölja en vägg.

Ifyllnadspanel som täcker en vägg i en byggnad

VELUX takljusmoduler finns med ifyllnadspaneler för att kunna anpassas efter exempelvis ett ventilationsschakt eller en befintlig väggkonstruktion.
Ifyllnadspaneler kan också användas på den södra sidan av en Ryggås för att efterlikna en utbyggnad

Har du sett?