Komfortventilation till Takljusmoduler

Optimera inomhusmiljön med öppningsbara takljusmoduler

Naturlig ventilation via taket med Takljusmoduler. Elektriskt styrda, öppningsbara moduler säkerställer frisk luft och optimal inomhuskomfort. När de är utrustade med regn- och vindsensor är takljusmodulerna en bekymmersfri lösning.

Moduler med komfortventilation

Takljusmodul med komfortventilation. Ger inomhuskomfort och välbefinnande. Inga som avslöjar vilka moduler som är öppningsbara eller fasta när de är stängda. Öppna moduler.
Takljusmodul med komfortventilation. Ger inomhuskomfort och välbefinnande. Inga som avslöjar vilka moduler som är öppningsbara eller fasta när de är stängda. Öppna moduler.
Öppningsbara moduler har en helt integrerad kedjemotor som möjliggör automatisk ventilation av rummet. Modulernas design säkerställer att det inte syns någon skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler när de är stängda. 

Intelligent styrning med VELUX io-homecontrol eller öppet system

Takljusmodul med komfortventilation. Fjärrkontroll med VELUX INTEGRA® eller öppet system.
Du kan välja mellan två intelligenta styrsystem för dina takljusmoduler och rullgardiner: VELUX io-homecontrol eller ett öppen system. io-homecontrol använder VELUX levererade anordningar för att styra de öppningsbara modulerna och rullgardinerna.
Med en öppen systemlösning styrs motorerna av ±24V DC och kan integreras i det byggnadsstyrsystem som du föredrar.

Regn- och vindsensor

Takljusmodul med komfortventilation. Automatisk styrning med vind- och regnsensor.
En regn- och vindsensor rekommenderas för automatisk styrning av komfortventilation för att säkerställa att de öppningsbara modulerna stängs när det blåser eller regnar kraftigt.

Har du sett?