Logistik

Leveranser från VELUX är utformade för att du ska kunna arbeta snabbare

Takljusmodulerna är konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sätt som effektiviserar installationsprocessen, från beställning till leverans på plats.
De prefabricerade modulerna levereras direkt på plats när du behöver dem. Den tillförlitliga installationsmetoden gör att installatörer snabbt och effektivt kan sätta glastaket på plats.

Leverans i tid

Transport av VELUX takljusmoduler

Vi tillhandahåller en rad logistiktjänster som passar dina leveransbehov.

Lyft med kran och packning

Lyft med kran och inpackning av takljusmoduler

Modulerna levereras på pallar som är förberedda för kranlyft. De är tydligt märkta med bokstäver som visar vilken ordning komponenterna ska installeras. ​

Hantering på plats

Hantverkare packar takljusmoduler på ett tak

Tydliga instruktioner på förpackningen och bokstäver som markerar installationsordningen underlättar vid planeringen av installationen så att varje komponent finns till hands i rätt tid och på rätt plats.