{{curreentCase.CaseSelected.Header}}

Dagsljus och ventilation bidrar till ökat välbefinnande och bättre akademiska prestationer

I Köpenhamn i Danmark har man genomfört en renovering av Peder Lykke-skolan med minimal inverkan på undervisningen och andra aktiviteter. Byggnadsprojektet leddes av LYTT Architecture och entreprenören Juul & Nielsen. Redan från början faställdes och prioriterades kravet om att skapa en säker miljö för elever och personal. För att projektet skulle lyckas var det nödvändigt att takljusmodulerna levererades och installerades i tid. Detta innebar att det fanns utmaningar under byggnadsprojektets samtliga steg.

Helt prefabricerade takljusmoduler och en snabb installationsprocess

Takljusmodulerna samt underkonstruktionen tillverkades och prefabricerades på annan plats. I processen ingick utbyte av 68 befintliga lanterniner mot 184 nya takljusmoduler. Även var det viktigt med ett nära samarbete mellan entreprenör, installatör och byggherre.

VELUX Commercial var involverade från start till slutförande av projektet och hjälpte till med planering, leverans och installation av takljusmodulerna för att säkerställa att dagsljuslösningarna motsvarade kundens specifika krav.

Ett av projektmålen var att se till att installatörerna tillbringade så lite tid som möjligt uppe på taket, för att undvika arbete på sluttande tak under krävande väderförhållanden. Tack vare prefabricering och effektiv logistik kunde de flesta takljusmoduler installeras under endast en helg. Varje enskild takljusmodul installerades på 15 minuter. Den här imponerande bedriften minimerade påverkan på skolarbetet och innebar både att undervisningen kunde fortgå samt att alla elever kunde delta i sociala aktiviteter.

Kapaciteten på Peder Lykke-skolan har utökats till 700 med dagsljuslösningar som förser lokalerna med komfortventilation och naturligt ljus i alla klassrum och gemensamma utrymmen. Förändringen har väsentligt ökat välbefinnandet bland både elever och medarbetare samt lett till bättre fokus och högre produktivitet. I dag är dagsljus och frisk luft ett självklart inslag i vardagen.

Ytterligare funktioner som förbättrar undervisning och sociala aktiviteter

Takljusmodulerna kompletteras med komfortventilation och rullgardiner. Skolans ledning kan därför styra såväl koldioxidhalt som sol- och vindnivån när så behövs. Takljusmodulerna kan stängas om det regnar samtidigt som nya invändiga ljudisolerande paneler bidrar till att skapa en harmonisk inlärningsmiljö.

Översikt


{{property.PropertyName}}

{{pValue.PropertyValue}}

Produkter som används i projektet

184 × Takljusband

Takljusband 5–30°

En lösning för platta tak​

Illustration of Longlight solution Läs mer

Takljusmoduler: 368

Takljusband 5–30°

En lösning för platta tak​

Illustration of Longlight solution Läs mer

Jesper Guldbech

Vd för Guldbech Group

Under hela projektet har vi fått bra stöd från VELUX Commercial i form av tekniska ritningar, DWG-filer och allt annat som vi har behövt. Det här är verkligen inte sista gången vi arbetar med VELUX Commercial. Stödet har varit fantastiskt från början till slut.

Anders Munk

Lärare på Peder Lykke-skolan

Det finns mycket positivt att säga om det här renoveringsprojektet, men framför allt har vi nu fått dagsljus. Vi behövde verkligen takljus eftersom vi inte har så många fönster mot gator och lekplatser. Takljus är ett måste och tillför snabbt ny frisk luft. Skolan har blivit en mycket trevligare plats för alla.

Renovering

Renoveringen genomfördes när skolan var öppen. Därför var man tvungen att producera takljusmodulerna på annan plats och sedan leverera och installera dem under ett snävt tidsfönster.
Takljuslösningar

Det modulära systemet

Få reda på mer om modularitet, viktiga fördelar och vår samarbete med Foster + Partners.

Titta närmare på det modulära systemet
Projektsupport till takljuslösningar

Vi finns här om du behöver hjälp

Våra takljusmodulsspecialister är beredda att hjälpa dig genom hela processen – från design till installation.

Få projektsupport

Andra referenser