Kompletterande produkter till PC-takljusband

Se hela vårt sortiment för komfort- och brandventilation

PC-takljusband med speciella produktfunktioner och tillbehör som kan minska rökansamling inne i byggnaden vid brand och optimera inomhusklimatet genom ventilation.