Storlekstabell för Modulära planglas

Kolla in storleksdiagrammet på prefabricerade VELUX Modulära planglas, som finns i två varianter: Monolight och Linearlight.

Det fria innermåttet på produktens smyginklädnad

Så mäter du modulerna 

Det fria innermåttet bestäms av de inre måtten på produktens 90°-smyginklädnad: A (längd - sluttningsriktning) och B (bredd)

Det finns olika Storlekstabell för både Monolight och Linearlight och du måste beakta följande när du väljer rätt storlek:

 • Fasta eller öppningsbara moduler
 • Två- eller treglasfönster

Monolight fast – tvåglas eller treglaspanel

Monolight fast – tabell över tvåglas och treglas
Illustration av fast Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

Hur man konfigurerar en modul
*Observera att det är möjligt att konfigurera en skräddarsydd storleksmodul, som överskrider kanterna på storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B) and längd (A): 250 - 3000 mm
 • (antingen B eller A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. ledigt innerområde: 4 m²
 • A/B förhållande: 1:6

Monolight öppningsbar – tabell över tvåglas

Monolight öppningsbar – tabell över tvåglas
Illustration av öppningsbar Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

1 - en motor för ledig inneryta ≤ 2 m²

2 - Två motorer för ledig inneryta > 2 m² eller bredd (B) > 2 m. (Bredd (B) måste vara ≥ 1200 mm)

Hur man konfigurerar en modul
*Observera att det är möjligt att konfigurera en projektspecifik storleksmodul, som överskrider kanterna på Storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B): 600 - 3000 mm
 • Längd (A): 600 - 2000 mm 
  (antingen B eller A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. fritt inre område: 4 m²
 • A/B förhållande: 1:6

Monolight öppningsbar – treglas

Monolight öppningsbar – tabell över treglas
Illustration av öppningsbar Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

1 - en motor för ledig inneryta ≤ 1,5 m²

2 - Två motorer för ledig inneryta > 1,5 m² eller bredd (B) > 2 m. 
(Bredden (B) måste vara ≥ 1200 mm)

Hur man konfigurerar en modul
*Observera att det är möjligt att konfigurera en projektspecifik storleksmodul, som överskrider kanterna på Storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B): 600 - 3 000 mm 
 • Längd (A): 600 - 2000 mm
  (antingen B or A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. fritt inre område: 3 m²
 • A/B förhållande: 1:6

Linearlight öppningsbar – tvåglas

Linearlight fast – tabell över tvåglas och treglas
Illustration av fast Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

Hur man konfigurerar en modul
Observera att det är möjligt att konfigurera en projektspecifik storleksmodul, som överskrider kanterna på Storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B): 250 - 3000 mm 
 • Längd (A): 250 - 2000 mm
   (antingen B eller A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. fritt inre område 4 m²
  (beroende på belasning från snö och blåst)
 • A/B förhållande: 1:6

Linearlight öppningsbar – tvåglas

Linearlight öppningsbar – tabell över tvåglas
Illustration av öppningsbar Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

1 - en motor för ledig inneryta ≤ 2 m²

2 Två motorer för ledig inneryta > 2 m² eller bredd (B) > 2 m.
(Bredden (B) måste vara ≥ 1330 mm)

Hur man konfigurerar en modul
*Observera att det är möjligt att konfigurera en projektspecifik storleksmodul, som överskrider kanterna på Storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B): 600 - 3000 mm 
 • Längd (A): 600 - 2000 mm
   (antingen B eller A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. fritt inre område: 4 m²
  (beror på belastning från snö och blåst
 • A/B förhållande: 1:6

Linearlight öppningsbar – treglas

Linearlight öppningsbar – tabell över treglas
Illustration av öppningsbar Monolight

Symbolförklaring 

Färg för standardstorlek  Standardstorlek, 150 mm förhöjning

Färg för specialstorlek  Indikationer för specialstorlek*, 150-600 mm förhöjning

1 En motor för ledig inneryta ≤ 1.5 m²

2 Två motorer för ledig inneryta > 1,5 m² eller bredd (B) > 2 m. (Bredden (B) måste vara ≥ 1330 mm)

Hur man konfigurerar en modul
*Observera att det är möjligt att konfigurera en projektspecifik storleksmodul, som överskrider kanterna på Storlekstabellsindikationerna, om den uppfyller följande kriterier:

 • Bredd (B): 600 - 3000 mm 
 • Längd (A): 600 - 2000 mm
   (antingen B eller A måste vara ≤ 1600 mm)
 • Max. fritt inre område: 3 m²
  (beror på belastning från snö och blåst
 • A/B förhållande 1:6