Linearlight

Elegant takljusband med Modulära planglas

Lämplig för:

 • Platta och sluttande tak från 0° upp till 15° 
 • Slätt takmaterial
 • Öppningslängd (sluttningsriktning) från 250 - 2 000 mm
 • Installationsvinkel mellan 5-15°

Viktiga fördelar:

 • Idealisk för rader med korta och breda takljus
 • Möjlighet att designa mycket breda, oavbrutna dagsljuskällor
 • Idealisk för korridorer
 • Prefabricerad toppenhet, inbyggupphöjning och anslutningssystem för snabb installation
 • Fast och/eller komfortventilationslösning
 • Anpassade storlekar - perfekt för renoveringsprojekt
 • Linearlight är en rad med sammankopplade VELUX Modulära planglas som förser ett större område med dagsljus utan behov av ytterligare stöd.
Yttre vy av Modulära planglas i Strandpromenaden Østerbro, Danmark
Se galleriet

Relaterade dokument och länkar

Produktinformation

 • I korthet

  Linearlight är en rad med sammankopplade VELUX takljusmoduler som försörjer ett större område med dagsljus utan behov av ytterligare stöd.

  Lösningen kan bestå av antingen fasta moduler, öppningsbara moduler eller en kombination av båda, utan visuell skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler i stängt läge. Det avancerade anslutningssystemet och avvattningsrännan säkerställer en vattentät och lufttät anslutning mellan modulerna. En minimerad balk garanterar en vacker anslutning på insidan.

  VELUX Modulära planglas stöds av en 10-års garanti. Motorer och andra elektriska komponenter som ingår i det modulära systemet har tre års garanti.

  Våra VELUX Commercial-specialister kan erbjuda support både för design, specifikationer och installation.

  Illustration av VELUX Modulära planglas Linearlight

  Illustration av VELUX Modulära planglas Linearlight

  Illustration av VELUX Modulära planglas Linearlight fast/öppningsbar

  Illustration av VELUX Modulära planglas Linearlight fast/öppningsbar

 • Detaljer
  VELUX Modulära planglas tillverkas i vår fabrik. De består av en glastoppenhet och en inbyggd förhöjning och finns som fasta eller komfortventilerande lösningar. Träförhöjningen levereras från 150 mm upp till 600 mm beroende på projektkrav.
  Konstruktion av takljusmodul Monolight

  Konstruktion av Modulära planglas

  1. Aluminiumram (höjden varierar beroende på glasrutan) - Svetsade hörn och pulverlackerad aluminiumram med standardfärgen RAL 7043, glans 33
  2. LowE-glas - Finns som två- och treglas
  3. Serigrafi - Serigrafin ger en fin finish samt UV-skydd för tätningarna och den underliggande konstruktionen
  4. Tätningar - Tätningarna ger vattentät och lufttät konstruktion
  5. Klart invändigt - 90° smyginklädnad avgränsar den klara inre delen av produkten och ger en bra koppling till interiören
  6. Fodringsspår - Gör anslutningen till gipsskivan enkel och intuitiv under installationen
  7. Isolerande mineralull - Isoleringsmaterial i ramen säkerställer en god isolerande prestanda för hela produkten
  8. Diffusionsspärr - Den förmonterade diffusionsspärren säkerställer enkel och säker anslutning till diffusionsspärren i takkonstruktionen

 • Funktion och storlekar

  Modulära planglas finns i standardstorlekar och kan också konfigureras, tillverkas och levereras i projektspecifika storlekar för specifika krav.

  Öppningsbara moduler

  I de öppningsbara moduler är maskinen helt integrerad i träförhöjningen. Motorn syns inte från insidan när modulen är stängd, därför finns det ingen visuell skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler.
  En öppningsbar modul manövreras av antingen en motor eller två synkroniserade motorer beroende på det lediga inre området och modulbredden. Modulerna måste styras av ett separat öppet system ± 24 V (OS ± 24 V).

  VELUX Modulära planglas har en rekommenderad installationshöjd på minst 2,5 meter över golvet (inomhus) respektive marken (utomhus). Om du väljer att installera modulerna på en lägre höjd måste särskilda säkerhetsåtgärder vidtas av installatören/användaren för att förhindra allvarliga skador. Det finns inte några särskilda instruktioner eller åtgärder som kan vidtas för att undanröja den risk som uppstår till följd av installationer lägre än 2,5 meter.


 • Glas
  Lågenergitreglas med Monolight

  Lågenergitreglas med Monolight

  VELUX Modulära planglas levereras med två- eller treglasfönster med låg energi med följande funktioner:

  • Isolerglas (Ug-värden ner till 0,5 W/m2K)
  • Härdat ytterglas
  • Laminerat inre säkerhetsglas
  • Varmkantavstånd (skyddar isoleringsegenskaper över tid och minimerar risken för kondens vid ruta)
  • Solskyddsbeläggning (tillval)
  • Glasenheten limmas in i aluminiumramen med en UV-beständig silikon
  • Glasenheten har ett 115 mm svart sidentryck längs takljusets kant som förhindrar termiskt bräckage.