Komfortventilation

Optimera inomhusmiljön med öppningsbara moduler

Naturlig ventilation via taket med VELUX Modulära planglas. Elektriskt styrda, öppningsbara moduler säkerställer frisk luft och optimal inomhuskomfort. 

Moduler med komfortventilation

VELUX takljusmodul Monolight med en kedjemotor helt integrerad i förhöjningen

VELUX Modulära planglas Monolight med en kedjemotor helt integrerad i förhöjningen

Öppningsbar VELUX takljusmodul med kedjemotor

Öppningsbar VELUX Modulära planglas med kedjemotor

VELUX Modular Rooflight Linearlight-modul med en kedjemotor helt integrerad i förhöjningen. Ingen synlig skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler.

VELUX Modulära planglas Linearlight-modul med en kedjemotor helt integrerad i förhöjningen. Ingen synlig skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler.

En optimal lösning där lätt och naturlig ventilation krävs. I öppningsbara moduler för både Monolight och Linearlight är motorn helt integrerad i träupphöjningen. Motorn är inte synlig från insidan när modulen är stängd, så det finns ingen visuell skillnad mellan fasta och öppningsbara moduler. En öppningsbar modul manövreras av antingen en motor eller två synkroniserade kedjemotorer beroende på storleken på det lediga inre området och modulbredden.

Öppet system

Öppningsbara Modular Rooflights
De öppningsbara panelerna måste styras av ett separat öppet system ± 24 V DC (OS ± 24 V DC) och kan integreras i valfritt styrsystem för byggnader. Det öppna systemet ingår inte i VELUX erbjudande.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste informationen om produktnyheterinsikter och idéer. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.