Storleksöversikt över takljuskupoler i akryl

Storleksdiagram för standardstorlekar på fyrkantiga takljuskupoler i akryl

* Måtten gäller ljusdimensioner
**Finns endast som välvt takfönster

Standardstorlekar på takljuskupoler i akryl

Standardstorlekar på takljuskupoler i akryl

Storleksdiagram för standardstorlekar på cirkelformade takljuskupoler*

* Måtten är våra standardmått. Måtten Ø 220 och 230 cm finns också som standardmått.