Kompletterande produkter till takljuskupoler i akryl

Se hela vårt sortiment för komfort- och brandventilation

Takljuskupoler i akryl med speciella produktfunktioner och tillbehör som kan minska rökansamling inne i byggnaden vid brand och optimera inomhusklimatet genom ventilation.