Lösningar med Modulära planglas

Utforska de olika planglaslösningarna

Modulära planglas finns i tre olika varianter: Monolight, Linearlight och Circularlight. Planglaslösningarna finns i flera fasta och öppningsbara kombinationer med eller utan inbrottsskyddade och walk-on alternativ. Detta ger dig friheten att designa för ditt specifika projekt och behov.