Lösningar med Modulära planglas

Utforska de olika planglaslösningarna

Modulära planglas finns i tre olika varianter: Monolight, Linearlight och Circularlight. Dessa projektspecifika takljuslösningar finns i flera fasta och öppningsbara kombinationer med eller utan inbrotsskydd och walk-on. Detta ger dig friheten att designa för ditt specifika projekt och behov.